برگزاری سومین همایش اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

این همایش در جهت ارایه گزارش فعالیت های سال ۱۴۰۱ بنیاد وفاق سبز علوی کشور در حوزه توانمندسازی و اشتغال با حضور معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد کشور و جمعی از کارآفرینان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار گردید و در پایان از کار آفرینان برتر تقدیر گردید.