404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
رزمایش کمک مومنانه در روستای بدلان شهرستان خوی – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

رزمایش کمک مومنانه در روستای بدلان شهرستان خوی

به منظور همدردی با آسیب دیدگان زلزله اخیر شهرستان خوی در راستای رزمایش کمک مومنانه به زلزله زدگان روستای بدلان جهادگران وفاق سبز علوی ۲۵۰ بسته ارزاق را در میان اهالی روستای توزیع نمودند.