404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
به همت بنیاد دانش صورت پذیرفت – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

به همت بنیاد دانش صورت پذیرفت

بنیاد دانش با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش برای بورسیه‌های خود، تصمیم گرفت تا با تهیه ۵۴ عدد تبلت و ۲۰ عدد لپتاپ و توزیع آن‌ها در نمایندگی‌های اروند و اهواز، اهداف عالیه خود را در زمینه هوشمندسازی فرایند آموزش انجام دهد و بورسیه‌های خود را بیشتر از پیش با به‌روزترین شیوه‌های نوین آموزش در ایران همراه سازد.
نحوه تخصیص تبلت‌‌ و لپ‌تاپ‌ نیز به صورت انجام شد :
۱- نمایندگی اروند : تعداد ۳۲ عدد تبلت و ۱۶‌ عدد لپ‌تاپ.
۲- نمایندگی اهواز : تعداد ۲۲ عدد تبلت و ۴ عدد لپ‌تاپ.