پرداخت چهارصد و هشتاد میلیون تومان دیگر از تعهدات خیریه اشرف الانبیاء(ص) در ادامه روند ساخت ۱۲۱ واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان (سایه رضوان)

در ادامه روند ساخت ۱۲۱  واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان و پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه سایه رضوان، موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵؛ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون تومان از تعهدات خود را جهت تکمیل ساخت واحدها پرداخت نمود.

این واحدهای مسکونی با متراژ حداقل ۵۰ متر در شهرستانها و بخش های استان هرمزگان شامل میناب ، رودان ، حاجی آباد ، بندزرک ، جاسک ، سیریک ، فین ، بشاگرد و سیاهو در حال تکمیل می باشد و انشاء الله تا شهریور ماه سال ۱۴۰۰تمامی خانه ها به خانواده های ایتام روستایی تحویل خواهد شد .

از ۱۲۱ خانه ایتام روستایی ، تعداد ۳۷۵ نفر از خدمت مسکن بهره مند می گردند که تعداد ایتام تحت تکفل آنها ۲۵۸ یتیم می باشد .