رستمی مدیر عامل ستاد: با همکاری خیریه ها و سازمانها ۱۱۰هزار بسته کمک مومنانه توزیع می شود

امیر حسین رستمی: هر کجا که کمبودی برای رفع محرومیت وجود داشته موسسات خیریه نقش موثر و سازنده ای ایفا کرده اند
1399-05-11
Zeal May be the Most significant Factor In Mastering Anything
1399-06-05

امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از تهیه ۱۱۰هزار بسته کمک مومنانه خبر داد
رستمی در نشست شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی گفت: براساس دستور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد مبنی بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری درخصوص کمک مومنانه، ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با همکاری خیریه ها، سازمانها و تعامل و مساعدت مالی صندوق کارآفرینی امید تعداد ۱۱۰ هزار بسته کمک مومنانه را بین نیازمندان توزیع خواهد کرد
رستمی گفت: این بسته ها که شامل برنج، روغن، رب، ماکارونی، حبوبات، قندوشکر، رب، اقلام و مایحتاج ضروری می باشد که همزمان با شروع ماه محرم در سطح کشور توزیع میشود.