شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد.

شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و سه کمیته مالی ، روابط عمومی و اجرایی در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.

 در پیرامون این نشست ایجاد و برگزاری نمایشگاه فیلم ، عکس و ادبیات با زبان های مختلف دنیا جهت افشاگری علیه جنایات آل سعود و آمریکا در یمن برای افکار عمومی جهان با استفاده از امکانات سازمان تقریب مذاهب اسلامی ، جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در ۲۷ آذر ماه روز جهان عاری از خشونت و افراط گری در تمامی مراکز این دو مجموعه در اروپا و ایران برگزار شود .

 در این جلسه مطرح شد از ادیان غیرمسلمان و اقلیت های دینی جهت اعلام همدردی با مردم مظلوم یمن برای در جلسات و همایش های این ستاد دعوت به عمل آید.

 مقرر گردید با استفاده از ظرفیت های مجمع تقریب مذاهب اسلامی ، جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت (ع) در دفاتر خارج از کشور خود تجمعاتی در مقابل سفارت عربستان در روز جهان عاری از خشونت و افراط گری در کشور های اروپایی برای محکوم کردن جنایت آل سعود فراهم سازند.

 در این جلسه دکتر سیف اللهی به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد پشتیبانی مردمی یمن توسط دکتر رضایی معارفه شدند.

 در این نشست مصوب شد انعکاس رسانه ای و پوشش خبری فعال از فاجعه یمن توسط صدا و سیما در روز ۲۷ آذر صورت پذیرد.