حضور ریاست ستاد جهاد توانمند سازی در جمع جهادگران قرارگاه موج الحسین (ع)

کلنگ زنی پروژه مدرسه هوشمند در شهر کتیج استان سیستان و بلوچستان
1397-09-10
حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در همایش خیریه آبشار عاطفه
1397-09-10