404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به منظور ارتقای توان علمی و عملی موسسات خیریه دارای تفاهمنامه،۵ دوره آموزشی را در سال ۹۶ برای مدیران و مسئولین اجرائی موسسات خیریه برگزار نمود. در این دوره ها مجموعه ۱۳۰ نفر از ۶۰ موسسه حضور یافتند که در پایان هر دوره آموزشی نیز، گواهینامه مربوط به آن دوره به اعضاء شرکت کننده اهداء  می شود و مجموعا ۲۱۷ گواهینامه آموزشی از سوی ستاد صادر گردید.
دوره های آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی ویژه مدیران موسسات خیریه می باشد که هر ماه به صورت متداوم با رویکرد های نوین آموزشی و با توجه به لزوم ارتقای کیفیت خدمت رسانی هر چه بیشتر موسسات خیریه به محرومین نوین توسط استاتید دانشگاه برگزار می شود