نشست اعضای شورای اداری ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مورخ ۹۹/۱/۲۵

ادامه فعالیت شبانه روزی قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور
2020-04-05
بازدید دکتر نور الله زاده از قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۹/۱/۲۵
2020-04-15

نشست اعضای شورای اداری ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در جهت برنامه ریزی برای کسب و کار های خرد و روستایی با هدف جهش تولید مورخ ۹۹/۱/۲۵ برگزار شد.

در این جلسه تفاهمنامه همکاری سال ۹۹ برای قرارگاه های استانی ( اردبیل،خوزستان بخش خرمشهر،کهگیلویه بویر احمد، چهار محال و بختیاری) ستاد نیز منعقد شد ودر مورد تامین اعتبارات لازم به موسسات خیریه و همچنین تسهیل کردن پرداخت گفتگوشد.

 

دیدگاه ها بسته شده است