#یاور سیل زدگان دراستانهای خوزستان،لرستان،گلستان_باشیم

تأکید دکتر محسن رضایی بر پشتیبانی مسؤولان از حضور جوانان جهادی در مناطق سیل زده
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
اطلاعیه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در رابطه با جمع آوری کمک های مردمی در مناطق سیل زده
۱۳۹۸-۰۱-۱۳

#یاور سیل زدگان دراستانهای خوزستان،لرستان،گلستان_باشیم
پویش جمع آوری کمک‌های مردمی برای بازسازی روستاها
و تهیه لوازم خانگی سیل زدگان استان های کشور
روش های مشارکت؛
۱. شماره گیری کد#۲۲۲۱*۷۸۰*
۲. واریز به.۶۱۰۴۳۳۷۸۰۵۷۲۰۱۰۷
۳٫هماهنگی برای تحویل اقلام به ستاد یا به استان های سیل زده
روابط عمومی ستادجهادتوامندسازی محرومین کشور