عملیات احداث ۳۰ واحد مسکونی در روستای بردیه آغاز گردید.

آغاز فاز چهارم از خدمات خیریه اشرف الانبیاء (ص) در استان هرمزگان
۱۳۹۷-۰۴-۲۰

بابرنامه ریزی صورت گرفته باپرداخت۲میلیاردوپانصد میلیون ریال توسط بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی کشور و کمیته امدادامام خمینی استان خوزستان هرکدام باسهم مساوی شروع عملیات ساخت ۳۰واحدمسکونی درروستای بردیه آغازشدقرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین ع نظارت عالی را بعنوان کارفرما بعهده دارد. دراین راستاءحاج احمد خادم سیدالشهداءمدیرعامل موسسه توانمندسازی محرومین خوزستان که مسئولیت ساخت این پروژه داردقراراست ظرف۷۰روز بپایان برساند.