برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد

همکاری ستاد با ارگان ها و نهاد ها در راستای کمک به خیریه ها
2018-11-20
بازدید دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از موسسه نیکوکاری بنیاد دانش
2018-11-27

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به منظور ارتقای توان علمی و عملی موسسات خیریه دارای تفاهمنامه،5 دوره آموزشی را در سال 96 برای مدیران و مسئولین اجرائی موسسات خیریه برگزار نمود. در این دوره ها مجموعه 130 نفر از 60 موسسه حضور یافتند که در پایان هر دوره آموزشی نیز، گواهینامه مربوط به آن دوره به اعضاء شرکت کننده اهداء  می شود و مجموعا 217 گواهینامه آموزشی از سوی ستاد صادر گردید.
دوره های آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی ویژه مدیران موسسات خیریه می باشد که هر ماه به صورت متداوم با رویکرد های نوین آموزشی و با توجه به لزوم ارتقای کیفیت خدمت رسانی هر چه بیشتر موسسات خیریه به محرومین نوین توسط استاتید دانشگاه برگزار می شود

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است