دکتر محسن رضایی در مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی: شهرهای کارآفرین و ایالت های اقتصادی، راهکار مقابله با تحریم های ظالمانه است / با استفاده از فرصت این تحریم ها، از اتکای به نفت رها شویم

استقبال گسترده از تمبر اختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع)
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
استمداد ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار
۱۳۹۷-۰۸-۲۹

دکتر محسن رضایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شهرهای کارآفرین و تشکیل ایالت های اقتصادی، راهکار مقابله با تحریم آمریکا است.

دکتر محسن رضایی، صبح سه شنبه ۲۸ آبان ماه در مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی با اشاره به جایگاه کارآفرینی در آینده اقتصاد جهان گفت: نظریات رشد آینده به جای آنکه صرفا بر انباشت سرمایه، نیروی انسانی و فناوری باشد، با پارامتر کارآفرینی رقم خواهد خورد.

رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور افزود: با آنکه توجه به کارآفرینی در توسعه اقتصادی، امری درست است اما کامل نیست. محیط کسب و کار عامل بسیار تعیین کننده در توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی مانند سکه ای است که یک طرف آن اقتصاد خرد و کلان و تجارت هست و در طرف دیگر آن کارآفرینی و محیط کسب و کار است.

دکتر رضایی عنوان کردند: کارآفرینان و جوانان و اندیشمندان ما می توانند معجزه دفاع مقدس را در اقتصاد تکرار کنند و در این شرایط می توانیم با کمک کارآفرینان و مراکز دانشگاهی، خدمت موثری به مردم کشورمان انجام دهیم.