نشست صمیمانه ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور دکتر محسن رضایی با مدیران موسسات خیریه و شرکت کنندگان در هفتمین دوره آموزشی ستاد

دیدار مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
2018-11-09
گزارش تصویری شماره ۱
2018-11-10

جلسه صمیمانه مدیران موسسات خیریه با ریاست ستاد در پایان هفتمین دوره آموزشی ستاد، تعدادی از مدیران و مسئولین موسسات خیریه که در دوره مذکور شرکت نموده بودند، 

جلسه صمیمانه مدیران موسسات خیریه با ریاست ستاد در پایان هفتمین دوره آموزشی ستاد، تعدادی از مدیران و مسئولین موسسات خیریه که در دوره مذکور شرکت نموده بودند، در نشستی صمیمانه با ریاست ستاد، ضمن معرفی فعالیت های موسسه خود، نقطه نظرات خود را در رابطه فعالیت های ستاد و نحوه همکاری موسسات با ستاد بیان نمودند. سپس ریاست ستاد ضمن تشکر از حضور مدیران موسسات خیریه در این دوره آموزشی خاطرنشان کردند آموزش امری حیاتی برای موسسات می باشد و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به محرومین به این امر وابسته است ایشان تاکید ویژه ای برای گروهی کارکردن خیریه ها در این زمینه های خدمت رسانی را داشته اند در آخر دکتر رضایی آرزوی توفیق و موفقیت برای مدیران موسسات خیریه ها را خواستار شدند.

دیدگاه ها بسته شده است