رونمایی از سایت شبکه سراسری خیرات نان

در روز جهانی داوطلبین در امر نیکوکاری سایت شبکه سراسری خیرات نان با روایت گری کار خیر توسط حاج حسین یکتا در سالن همایش بنیاد وفاق سبز علوی راه اندازی گردید.