برگزاری دومین همایش اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

 در روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ دومین همایش کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی با حضور مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور، معاونین و مدیران کمیته امداد امام خمینی و صندوق کارآفرینی امید و کارآفرینان منتخب سطح کشور برگزار شد. در پایان مراسم با اهداء هدایا و تقدیرنامه از کارآفرینان برتر شهر تهران و روستاهای ۸ استان کشور تقدیر گردید.