اعطای وام های کارآفرینی به اهالی روستای جدیده

پس از پیگیری های مستمر در خصوص طرح های کارآفرینی روستای جدیده، تعداد ۱۰۰ طرح کارآفرینی با اعتبار ۶۳ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ پنجم آبان ماه با حضور آقای رستمی مدیر عامل محترم بنیاد خیریه وفاق سبز علوی، دکتر اصحابی عضو هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید و مسئولین مربوطه با اهدا کارت شارژ تعدادی از وام های کارآفرینی، پرداخت آغاز گردید، تاکنون تعداد ۸۶متقاضی، وام های کارآفرینی خود را دریافت نموده اند و سایر طرح ها نیز در حال پرداخت میباشند. با ایجاد این طرح های اشتغال بالغ بر ۲۰۰ اشتغال جدید در روستا ایجاد می‌گردد.