حضور اعضای قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) در روستای بردیه شهرستان سوسنگر مورخ ۱۴۰۰/۸/۴

اعضای قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) وفاق سبز علوی در مورخ ۴آبان در روستای بردیه شهرستان سوسنگرد حضور یافته و اقدامات ذیل را پیگیری وبه انجام رساندند

حوزه اجتماعی:
-دیدار و تکریم از ۲۰خانواده دارای معلول جسمی و حرکتی و اهداء بن کارت -ذبح و قربانی ۲۰راس گوسفند به نیت سلامتی امام زمان (عج) و توزیع گوشت قربانی بین خانوارهای روستایی

حوزه عمران :
-آغاز به کار احداث یک باب منزل مسکونی برای خانواده بی سرپرست با اعتبار ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال با مشارکت کمیته امداد استان -پیگیری برای ایجاد فضای سبز در حیاط مدرسه وفاق سبز علوی-پیگیری برای موزائیک کاری حیاط منزل خانواده دارای معلول

حوزه درمان و سلامت
-معاینه ، ویزیت و توزیع رایگان دارو و ارائه خدمات دندانپزشکی به روستائیان -پیگیری رفع نواقص خانه بهداشت روستا –پیگیری فیزیوتراپی برای فرزند خانواده دارای معلول

حوزه فرهنگی:
پیگیری برای ایجاد کلاس هوشمند با تهیه دستگاه پروژکتور وسایر ملزومات مورد نیاز –پیگیری کار فرهنگی برای بچه های روستا –پیگیری تهیه ملزومات مورد نیازمدرسه وفاق سبز علوی

حوزه اشتغال و توانمندسازی
-جمع آوری درخواست وام های باقی مانده برای استفاده از وام کارآفرینی و سرکشی از دوطرح اشتغال و کارآفرینی در روستا