وظایف موسسات خیریه چیست؟

موسسه ی خیریه چیست؟

از آنجایی که قالب مشکل نیازمندان ارزاق و تامین سبد غذایی می باشد، موسسات خیریه با هدف تامین کمک هزینه های زندگی و معیشتی خانوار مانند خوراک و پوشاک شروع به فعالیت نمودند اما در ادامه ی مسیر با توجه به تکثیر نیازهای جامعه مانند درمان و مسکن، این موارد را نیز به سبد های حمایتی افزودند. اما از آنجا که مدتی پس از شروع فعالیت به این نتیجه رسیدند که بیشتر اقشار آسیبپ پذیر و نیازمند جامعه را قشر زنان سرپرست خانوار و یا زنان بد سرپرست تشکیل می دهند، بنابراین با تمرکز بر کمک به این خانواده ها به فعالیت ادامه دادند.

موسسه خیریه نوعی از کسب و کار است که معمولا نهادی مردمی می باشد و به طور غیر انتفاعی در جهت رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می نماید. به طور کلی این نوع از کسب و کار به یک موسسه خیریه و یا یک بنیاد که ممکن است به شکل دولتی و یا خصوصی فعالیت نماید، اشاره می کند.به بیان دیگر می توان گفت موسسه های خیریه از جمله بنیادهایی هستند که وظیفه اصلی آنها کمک به مردم و انجام کارهای بشردوستانه است. این موسسات به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند و به بسیاری از خانواده های نیازمند در زمینه های مختلف یاری می رسانند.

در این مقاله سعی کردیم که به بررسی برخی از وظایف این موسسات بپردازیم.

موسسات خیریه از جمله مشاغلی هستند که اغلب پشتوانه مردمی دارند و برای رسیدگی به مشکلات افراد جامعه فعالیت می کنند. به عبارتی دیگر، این موسسات، از جمله بنیادهایی هستند که به صورت خصوصی یا دولتی به مردم کمک می کنند. این موسسات اغلب در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند. کارهای خیرخواهانه و آموزش، نمونه هایی از فعالیت های این موسسات هستند. همچنین یک موسسه خیریه ممکن است به فعالیت های مذهبی، آموزشی و یا سایر فعالیت های مرتبط با منافع عمومی و بشر دوستانه بپردازد.

هر موسسه خیریه ای با هدف خاصی پایه گذاری می شود. علاوه بر این، قوانین هر موسسه خیریه بسته به این که در چه کشوری فعالیت می کند ممکن است متفاوت باشد. بنابراین قوانین و مفاد مالیاتی مرتبط با موسسه خیریه هم بستگی به قوانین کشوری که در آن فعالیت می کند دارد.موسسه خیریه نوعی از فعالیت اجتماعی با هدف خاص میباشد که معمولا با همت چند نفر از علاقه مندان به کار خیر مردمی اداره میشود و این موسسات بصورت غیر انتفاعی و عام المنفعه در جهت رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می نماید.

یک موسسه خیریه ممکن است به فعالیت های مذهبی، آموزشی، درمانی، اشتغال و کارآفرینی، معلولین، ایتام و یا سایر فعالیت های مرتبط با منافع عمومی و بشر دوستانه بپردازد.قوانین و مفاد مالیاتی مرتبط با موسسه خیریه هم بستگی به قوانین کشوری که در آن فعالیت می کند دارد. در نتیجه، به نظر می رسد که هر کدام از آنها فعالیت های از پیش تعیین شده ای را انجام می دهند.

اما آیا می دانید این موسسات به چه کارهایی مشغول هستند؟ ما در این مقاله قصد داریم که وظایف این موسسات را مورد بررسی قرار دهیم. اگر در این زمینه کنجکاو هستید، بهتر است با ما همراه باشید.

موسسات خیریه

همانطور که اشاره شد، این کسب و کار ها، با هدف کمک به مردم و اهداف خیرخواهانه تولید می شوند. هر کدام از این موسسات در زمینه مشخصی، مشغول کار می شوند و اغلب اوقات از کمک مردم در فعالیت های خیریه، برخوردار می شوند.

شرایط دریافت مجوز موسسه های خیریه چیست؟

شرایطی که کشورها و شهرهای مختلف در رابطه با تاسیس خیریه تنظیم می کنند، با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه، هر کدام از موسسات، بر اساس قوانین مشخص شده، برای دریافت مجوز اقدام می کنند. علاوه بر آن، این کسب و کارها، تنها قادر به فعالیت در حدود اختیارات خود هستند و بایستی در فعالیت های خود به قوانین وضع شده، پایبند باشند و خارج از حیطه اختیارات خود کاری انجام ندهند.

فاکتور های واجد شرایط بودن از منطقه ای به منطقه دیگر و از کشوری به کشور دیگر از تفوت زیادی برخوردار هست . مدارک و الزامات مورد نیاز برای دریافت مجوز فعالیت های خیریه نیز بستگی به اینکه موسسه خیریه کجا ایجاد شده باشد داردموسسات خیریه باید بر اساس قوانین مالیاتی کشور خود عمل نمایند و همچنین حیطه فعالتشان باید به طور مشخص در محدوده ضوابط و مواد تعیین شده در مجوز فعالیتشان باشد

انواع موسسات خیریه

موسسه های خیریه هم به صورت خصوصی و هم به صورت دولتی یافت می شوند. اساسا فعالیت های آنها تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. در ادامه، بهتر است انواع موسسات را جهت کسب آگاهی، در رابطه با فعالیت ها و چگونگی تشکیل آنها، با هم بررسی کنیم.

موسسات خصوصی

برخی از موسسات خیریه، فعالیت های بشر دوستانه خود را به صورت خصوصی و غیر انتفاعی انجام می دهند. دلیل نامگذاری آنها به خصوصی، تامین منابع مالی موسسه با استفاده از روش های متنوع کمک به موسسات خیریه و به صورت خصوصی است. نیازهای مالی این موسسات از طریق اسپانسرهای گوناگون، بر طرف می شود. این اسپانسرها ممکن است یک شرکت، فرد، خانواده یا موارد دیگر باشد. این بنیادها پس از تامین منابع مالی، به بررسی مشکلات می پردازند و هدفی را جهت کمک به مردم برمی گزینند و شروع به کار می کنند.

موسسات دولتی

موسسات خیریه عمومی یا دولتی از جمله بنیادهایی هستند که پشتوانه مالی اصلی آنها، دولت است. البته این موضوع بدان معنا نیست که عوامل دیگر قادر به کمک به آنها نیستند؛ بلکه در بعضی از مواقع ممکن است مردم و موسسات خصوصی نیز به یاری این بنیادها بپردازند. موسسه های خیریه دولتی، اغلب دغدغه مشکلات اجتماعی دارند و سعی در کمک به عموم مردم و حل مشکلات آنها دارند.

وظایف موسسات

همانطور که اشاره شد، این بنیادها به کمک و یاری هموطنان و افراد نیازمند می پردازند. حیطه فعالیت و وظایف این موسسات گسترده است. اما برای راهنمایی و آگاهی بیشتر، به بررسی وظایف این کسب و کارها می پردازیم.

وظایف اداره امور خیرین و موسسات خیریه

به طور کلی همه موسه های خیریه از وظایف زیادی برخوردار می باشند که در ادامه به برخی از آن اشاره می نماییم.

۱.      بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه

۲.      توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی و کارشناسان جهت مواجهه با خیریه ها و خیرین استان

۳.      فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در استان و ارزش گذاری بر مؤلفه مشارکت مردمی

۴.      تعامل سازنده با خیرین و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه

۵.      مستندسازی و انتشارات

همانطور که اشاره شد، این بنیادها به کمک و یاری هموطنان و افراد نیازمند می پردازند. حیطه فعالیت و وظایف این موسسات گسترده می باشد. اما برای راهنمایی و آگاهی بیشتر، به بررسی وظایف این کسب و کارها می پردازیم.

تامین هزینه های درمانی

یکی از وظایف موسسات خیریه، در راستای کمک به خانواده های نیازمند است. در طول تاریخ، همواره مردمانی وجود داشته اند که در تامین هزینه های خود و خانوده به مشکل برخورده اند. این بنیادها با انجام کارهای خیرخواهانه، بخشی از مشکلات این خانواده ها را برطرف می کنند.

به عنوان مثال، یکی از هزینه هایی که دغدغه بیشتر این دسته از خانوده ها به شمار می آید، مربوط به درمان و هزینه های پزشکی است. اغلب موسسات خیریه، خانواده های نیازمند را در این امر یاری می کنند.

تامین حقوق ماهانه خانواده های نیازمند

کمک مالی به خانواده و افراد نیازمند در راستای اهداف خیرخواهانه این موسسات انجام می شوند. به عنوان مثال، در بعضی از مواقع، خانواده های نیازمندی که سرپرست آن مادر خانواده است، در تامین منابع مالی خود دچار مشکل جدی می شوند. همچنین، در خانواده هایی که سرپرست خانواده قادر به کار و کسب درآمد نیست، این کمک ها موجب بهتر شدن اوضاع زندگی آنها می شود.

تامین هزینه های کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

یکی دیگر از وظایف موسسات خیریه در رابطه با کمک به کودکان و جوانان است. این بنیادها برای بهبود زندگی و شادی این کودکان، کارهای زیادی را انجام می دهند. تامین بخشی از هزینه ها، برگزاری جشن و تهیه هدیه در مناسبات خاص، از جمله مواردی است که این موسسات برای کودکان انجام می دهند.

فراهم کردن شرایط وام بدون بهره برای خانواده های نیازمند

همه ما تا به حال داستان زندگی افراد نیازمند را از نزدیک دیده ایم یا شنیده ایم. بسیاری از افراد هستند که در تامین هزینه های خود دچار مشکل می شوند و نیاز به وام دارند. به عنوان مثال، برخی از خانواده های نیازمند در تهیه جهیزیه یا برگزاری مراسم عروسی فرزندان خود دچار مشکل می شوند. در این مواقع، موسسات خیریه در تامین وام بدون بهره به این دسته از خانواده ها کمک می کنند.

تامین هزینه های تحصیلی کودکان

بسیاری از خانواده های نیازمند در تامین هزینه های تحصیلی کودکان به مشکل بر می خورند. یکی دیگر از کمک های خیرخواهانه این موسسات، در رابطه با تحصیل کودکان است. در بسیاری از مواقع، فرزندان این خانواده ها با وجود علاقه بسیار به درس و مدرسه، ترک تحصیل می کنند؛ زیرا خانواده آنها توانایی تامین هزینه های آنان را ندارند. موسسات خیریه با کمک مالی به این خانواده ها، از ترک تحصیل این کودکان جلوگیری می کنند.

تامین هزینه های مجلس ترحیم

عدم توانایی مالی در تمام جنبه های زندگی، تاثیر گذار است. بسیاری از خانواده های نیازمند در تامین هزینه هایی که در زمان ترحیم یکی از اعضای خانواده پیش می آید، به مشکل بر می خورند. برخی از موسسه های خیریه افراد نیازمند را در این زمینه نیز کمک می کنند و به آنها در برگزاری مجلس ترحیم، یاری می رسانند.

کمک به مردم آسیب دیده

افراد زیادی ممکن است تمام لوازم زندگی خود را در اثر زلزله، سیل، آتش سوزی و غیره از دست داده باشند و دیگر سرمایه ای برای ادامه زندگی یا برپایی کسب و کار جدید نداشته باشند. برخی از موسسات خیریه در این مواقع نیز به یاری مردم می شتابند. کمک مالی به این افراد، در بازسازی خانه یا محل کار خود از جمله کارهایی است که این کسب و کارها انجام می دهند.

کمک به معلولان و سالمندان

بسیاری از افراد به دلایل مختلف در مراکز گوناگونی نگهداری می شوند. کمک به معلولان و سالمندان و تامین هزینه های آنها از جمله کارهایی است که توسط این موسسات انجام می شود. علاوه بر آن، فعالیت های غیر مادی، جهت بهبود روحیه این افراد مانند برگزاری جشن و تهیه هدایا، از جمله فعالیت هایی است که در این گونه از بنیادها، انجام می شود.

نحوه ثبت موسسات به چه صورت است؟

همانطور که در قسمت های پیشین اشاره شد، موسسات خیریه به انجام فعالیت های مختلفی از قبیل امداد رسانی به فقرا و افراد کم توان، ارتقاء جامعه با رفاه عمومی نسبی با ارائه خدمات اجتماعی، دفاع از امنیت عمومی، کودکان، حقوق مدنی و از بین بردن تعصبات و تبعیض و دیگر فعالیت های اجتماعی می پردازنددر کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد در واقع این یکی از مهمترین تاثیرات موسسات خیریه می باشد

جهت انجام اموری که جنبه غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه یا کانون و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:

الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.

ب-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.

نقش تبلیغی و اطلاع رسانی:

در گستره ی امروزی جهان، نشرو تبلیغ و اطلاع رسانی، عنصر لاینفک هر حرکت جمعی می باشد  . موسسات خیریه ، ناگزیراند برای معرفی خود و گردآوری منابع لازم در وضعیتی که دستشان برای انجام فعالیت های اقتصادی و انتفاعی بسته می باشد  از طریق تبلیغات و سخن پراکنی وسیع، اقدام نمایند.

متخصصان تبلیغات، از کسانی که مخاطبان و انگیزه های ایشان را می شناسند تا کسانی که می دانند با کدام روش و رویه، می توان این انگیزه هارا به غلیان و تحرک واداشت (دل مخاطب را به دست آورد) تا افرادی که با رسانه و وسیله و ابزار پیام رسانی و کاربردهای آن آشنا می باشند و نیز هنرمندانی که از شیوه های بصری تبلیغات آگاه اند و می توانند نقش جذاب را در کنار حروف زیبا و با پیام پرمحتوا بر رسانه (سایت اینترنتی و پوستر و بیلبورد و پست های شبکه های اجتماعی و…) اجرا کنند یار مناسبی برای ایفای نقش در موسسات خیریه اند.

نتیجه گیری

علی ایحال لازم به ذکر این موضوع می باشد  همانطور که می دانید بحث مالی و  کمک به  هزینه های درمان بیماران  موضوع مهمی است که نمی شود از آن غافل شد. از این رو  موسسه خیریه  رضوی   در تلاش است با   برای شانه خالی نکردن بیماران به دلیل هزینه ها ی زیاد  درمان  با  اجاره نمودن استند های تاج گل  و بنر های تسلیت در هزینه های درمان بیماری به آن ها کمک شایانی نماید.

به طور معمول  مراکز معتبر بسیاری نظیر، خیریه ها و انجمن های حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ایجاد شده اند که می توانند به روش های مختلفی کمک های مالی در درمان به هنگام این بیماران، داشته باشد. همانطور که گفته شد شما می توانید با خرید و سفارش تاج گل خیریه و استند تسلیت در مواقعی که مورد نیاز است به هزینه های درمانی این بیماران کمک کنید و از این طریق حمایت های مالی و عاطفی خود را نشان دهید.

موسسات خیریه، از جمله نهادهایی هستند که با هدف کمک به مردم و انجام کارهای بشردوستانه، تاسیس شده اند. این موسسات به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. فعالیت های این دو گروه تفاوت آن چنانی ندارند؛ اما پشتوانه مالی آنها با یکدیگر متفاوت است.تمام موسسه های خیریه، دارای وظایف خاصی هستند. هر کدام از این وظیفه ها، برای بهبود زندگی و شادی قشر خاصی از جامعه انجام می شود. همانطور که در متن اشاره شده است، این موسسات کارهای مختلفی را انجام می دهند. در صورت تمایل، موارد ذکر شده را مطالعه کنید و از وظایف موسسات خیریه آگاه شوید.