افتتاحیه فاز دوم کارگاه کارآفرینی بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)

بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)،با هدف بستر‌سازی و ایجاد اشتغال، در جهت تثبیت،نگهداری، پایداری و بهبود شغلی ،اقدام به ایجاد فضایی تحت عنوان کارگاه کارآفرینی نمود.

حال بنیاد خیریه با اجرای الگوی توان افزایی اقدام به گسترش فضای کارآفرینی نموده است.

محصولات تولیدی این کارگاه با توجه به دامنه وسیع کار و جذابیت در بازار، جای خود را در دریافت سفارشات عمده از کارفرمایان و ارگان ها به خوبی باز کرده است.

نهاد های حمایتی و خیرین عزیز می توانند در نمایشگاه اکرام کالا بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)، پک جهیزیه،کالای خواب،لوازم التحریر،پک جشن تکلیف ،پک تجهیز مدارس و مساجد خود را انتخاب کنند.