دکتر محسن رضایی در جمع جوانان مسجد چهارده معصوم شهرستان ری: مردمی کردن اقتصاد با روی کار آمدن دولت قوی و کارآمد از مبانی تحقق گام دوم انقلاب است.

دکتر محسن رضایی در جمع جوانان مسجد چهارده معصوم شهرستان ری: مردمی کردن اقتصاد با روی کار آمدن دولت قوی و کارآمد از مبانی تحقق گام دوم انقلاب است.

در مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ دکتر محسن رضایی ضمن حضور در مسجد چهارده معصوم(ع) شهرستان ری با جوانان ، نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی به گفتگو پرداختند .

در این نشست صمیمانه هر یک از اعضا بسیج و محله مسجد چهارده معصوم(ع) شهرستان ری سوالات خود را در موضوعات مهم انقلاب و مشکلات مدیدیتی کشور با دکتر محسن رضایی مطرح کردند.

در ادامه این نشست دکتر محسن رضایی به پاسخ سوالات پرداخته و در بیانات خود عنوان نمودند: اجازه نخواهیم داد با خروج از رهنمودهای مقام معظم رهبری در موضوع اقتصادی، به سرمایه های مردم خسارت وارد شود.
ایشان خاطر نشان کردند: باید کشور را از کسانی که در این چند سال با فساد و تبعیض، بیت المال را به تاراج می برند، آزاد کرد.

دکتر رضایی در بیانات خود عنوان نمودند: با مردمی کردن دولت و اقتصاد کیفیت زندگی خانواده ها ارتقا می یابد و باید مورد توجه و اولویت دولت آینده قرار گیرد.