کساء عضو هیئت مدیره ستاد: در محرومیت زدایی از روستاهای محروم باید با استفاده از نیروی بومی و نگاه غیر انتفاعی عمل کرد

دکتر محسن رضایی خطاب به گروه های جهادی: مردم را به قیام برای فقر زدایی و توانمندسازی وادار کنید / کار اساسی، کار قرارگاهی و پایدار است! / هدف باید فقرزدایی باشد، نه فقیرزدایی
1399-05-11
امیر حسین رستمی: هر کجا که کمبودی برای رفع محرومیت وجود داشته موسسات خیریه نقش موثر و سازنده ای ایفا کرده اند
1399-05-11

در هشتادو پنجمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی که در تاریخ ۱۶ تیرماه در ساختمان مرکزی ستاد برگزار شد، پس از ارائه گزارش آقای خسروی مسئول قرارگاه شهرستان میانه از روند محرومیت زدایی اکبر کساء عضو هیئت مدیره نکاتی درخصوص اثربخشی و کارایی در موضوع محرومیت زدایی اشاره کرد.
کساء گفت: اگر بخواهیم در موضوع محرومیت زدایی و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته اقدامی انجام بدهیم حتما باید از نفرات بومی همان روستا استفاده کرد.
کساء افزود: موضوع محرومیت زدایی با نگاه صرفا اقتصادی با هم همخوانی ندارد و برای تحقق این موضوع باید نگاه جهادی و اعتقادی به این امر داشت. و با نگاه غیر انتفاعی باید عمل کرد.
این عضو هیئت مدیره تصریح کرد: اینکه میگوییم در محرومیت زدایی نگاه صرف اقتصادی نباید داشت نافی بهره وری و سودآور بودن در آنجا نخواهد بود و طرحها حتما باید توجیه اقتصادی داشته باشند.