استفاده از ظرفیت خیریه ها برای محرومیت زدائی با تمرکز بر توانمند سازی

 ستاد جهاد در جهت کمک به محرومین با بنیاد علوی تفاهم نامه همکاری امضاء میکند
1399-03-26
به «نهضت کادرسازی» نیاز داریم
1399-04-07

هشتادو چهارمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد.
این جلسه به ریاست دکتر مبلغ نایب رییس هیئت مدیره برگزار شد.
در این جلسه آقایان رستمی مدیرعامل ستاد، باقری عضو هیئت مدیره، سالار کیا معاونت حقوقی، رحمتی بازرس، غفاری معاونت برنامه ریزی حضور داشتند.
ابتدا مدیرعامل ستاد گزارشی از اقدامات ستاد و مصوبات جلسه گذشته ارائه کرد.

همچنین با توجه به جلسه ای که با نماینده بنیاد علوی برگزار شده بود، مقرر شد که تفاهم نامه همکاری و شیوه نامه اجرایی با حضور آقای منصوری مدیرعامل بنیاد علوی برگزار شود.
در این جلسه همچنین ساختار و بودجه قرارگاه های توانمند سازی در روستاها مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد از ظرفیت های خیریه ها در روستاها برای محرومیت زدایی با تمرکز بر توانمند سازی استفاده شود.
برگزاری جلسه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت از دیگر مصوبات این جلسه بود.