برنامه های چهارمین سال برپایی موکب خیریه وفاق سبز علوی در کربلای معلی

افتتاح آموزشگاه ابتدایی دخترانه «فاطمه الزهرا (س)» توسط موسسه خیریه عترت بوتراب
1398-07-14
به کدام خیریه ها کمک کنیم؟
1398-08-04

برنامه های چهارمین سال برپایی موکب خیریه وفاق سبز علوی در کربلای معلی

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی برای چهارمین سال متمادی توفیق پید‌ا کرد تا به مدت ۸ روز از تاریخ ۲۰ مهر تا ۲۷ مهر در کربلای معلی حضور پیدا کند و خادمی زائرین حضرت ابا عبدالله الحسین را در اربعین حسینی (۱۴۴۱) داشته باشد.

 مجموعه اقدامات موکب شامل توزیع:
۲۸ هزار صبحانه
۶۰ هزار شربت
۳۰ هزار دمنوش
۹۰ هزار چای نبات
۳۲۰ کارتن کیک
۳۰۰ کارتن آب معدنی
۷۰ دور ختم قران
ختم ده میلیون صلوات