روز جهانی سازمان های مردم نهاد گرامی باد

روز جهانی سازمان های مردم نهاد، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ توسط هلن کلارک، مدیر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نخست وزیر سابق نیوزیلند، به صورت بین المللی به رسمیت شناخته شد. کلارک در سخنرانی خود در هلسینکی، به اهمیت نقش سمن ها برای سازمان ملل متحد اشاره کرد.
نامگذاری یک روز به نام روز جهانی سازمان های مردم نهاد، گامی کوچک در جهت پاسداشت تلاش ها و دستاوردهای سمن های فعال در نقاط مختلف دنیا با هدف “ساختن آینده ای بهتر برای همه” است.

براساس گزارش The Global Journal، تعداد سازمان های مردم نهاد در سطح جهان حدود ۱۰ میلیون پیش بینی می شود. در کشور هند حدود ۳ میلیون سمن فعالیت می کنند و تعداد سمن های فعال در ایالات متحده و چین نیز به ترتیب ۱٫۴ میلیون و ۴۴۰ هزار سمن گزارش شده است.

گزارش Charities Aid Foundation نیز نشان می دهد، تعداد افرادی که در سطح جهان به سازمان های مردم نهاد کمک مالی می کنند، از ۱٫۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۱ به ۱٫۴ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۴ افزایش پیدا کرده است. پیش بینی می شود که این میزان در سال ۲۰۳۰ به ۲٫۵ میلیارد نفر برسد.