پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.

پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست دکتر رضایی تشکیل شد آقایان: دکتر مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره امیر حسین رستمی مدیرعامل،کسا عضو هیئت مدیره،اسکندی عضو هیئت مدیره، دقیقی و حسین رحمتی دبیر هیئت مدیره حضور داشتند

در ابتدای این جلسه امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد از فعالیت های ستاد در یک ماهه اخیر و بازدید ریاست ستاد از موسسات خیریه و تعاملات این ستاد با صندوق کارآفرینی امید در خصوص ارائه تسهیلات به خیریه ها گزارشی ارائه کردند

در ادامه حاج اکبر کسا عضو هیئت مدیره و مسئول محور قرارگاه غدیر گزارشی فعالیت های این قرارگاه در خصوص آبرسانی به منطقه رضالک استان کرمانشاه و بازسازی منازل زلزله زده این استان در منطقه رضالک گزارشی به ریاست ستاد ارائه کردند

در پنجاه و دومین جلسه هیئت مدیره موارد اساسی ذیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

۱_پیگری مصوبات گذشته هیئت مدیره

۲_ تهیه شیوه نامه اجرایی با صندوق کارآفرینی امید در رابطه با اعطای تسهیلات به صندوق های همیاری و خرد روستایی

۳_ معرفی آقای دقیقی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره ستاد جهت پیگیری امور خارجی ستاد و توافق نامه های اجرایی

۴_ تشکیل کارگروه تخصصی کارآفرینان برتر کشوری در جهت جذب شرکت های تجاری به منظور رفع محرومیت