404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
تفاهمنامه همکاری موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد با ستاد – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

تفاهمنامه همکاری موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد با ستاد

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور جهت پیشبرد اهداف خود در زمینه محرومیت زدایی و توسعه روستایی، در مرحله اول از سال ۹۵تا کنون با ۱۱۰ عدد از موسسات خیریه در سطح کشور تفاهمنامه همکاری امضاء نمود تا ضمن حمایت معنوی و حقوقی از این موسسات، از پتانسیل ها، امکانات و توانمندی های آنان در زمینه توانمندسازی محرومین استفاده نماید. ستاد جهاد ضمن برگزاری دوره های آموزشی مختلف (با موضوعات حقوقی، مالی، مدیریتی، مددکاری اجتماعی و …) برای مسئولین این موسسات و همچنین پیگیری رفع مشکلات آن ها در زمینه های گوناگون، در صدد است با طراحی نرم افزار جامع موسسات خیریه ارتباط کاری بین موسسات دارای تفاهمنامه را تسهیل کرده و همچنین از این طریق امور مربوط به توانمندسازی محرومین به خصوص در قرارگاه های استانی را هدایت نماید.