404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
ارزیابی موسسات خیریه – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

ارزیابی موسسات خیریه

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور که در مرحله اول با ۱۱۰ موسسه خیریه از سراسر کشور تفاهمنامه همکاری منعقد نموده است، به منظور استفاده از توانمندی های این موسسات در انجام ماموریت ها و پروژه های اجرائی خود، اقدام به ارزیابی این موسسات نموده است. به همین منظور کمیته ای متشکل از مسئولین اجرائی ستاد با تشکیل سلسله جلساتی در طول سال، ضمن تعریف معیارها و شاخص های ارزیابی موسسات و نحوه امتیازدهی به این شاخص ها، عملکرد سالانه موسسات را مورد ارزیابی قرار داده و موسسات برتر را در زمینه توانمندسازی مشخص می نمایند.
ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به منظور ارزیابی اقداماتی که برای موسسات دارای تفاهمنامه انجام داده است، تمامی فعالیت هایی که برای این موسسات انجام داده است را از طریق “واحد برنامه ریزی” به طور منظم پایش می نماید.