گزارشات تصویری

1399-01-17

مستند قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا

1398-12-06

اقدامات ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

 
1398-09-09

ارسال کمک های جمع آوری شده مردمی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با همکاری موسسات خیریه توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

1398-04-29

صحبت های دکتر محسن رضایی در رابطه با کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور

1397-08-19

دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

1397-08-19

گزارش تصویری شماره ۱