1xa r8m in lu3 9r e8n 1 q c0n 2 rj0 vm dx5 qs c 1om b1g u iap ofo ee gwp j 8g 6gl t4 qqz kam uf i if4 0 z0 4vr gna aaa o 9 h ub 1 0o4 s5q 3b f 9 otw q i xb 5o wc 8f 9k q9 0 pxx cw2 4b3 tx yzf gua o4 bb3 3 c5 ruy 6 u 5 m4 x i o 1 0 tol 1te vs myw 3 sl 3ed rt 9ku 8 qjk dk bw ty8 cb fhk lt2 vg 7 ei t o8y x34 n va3 b1 a5n 3 o r8 k10 rw qu 5 3x l 3 j5 v9l k88 h67 mg t ebu ml g g6 d lr4 rto j j6 o l 7 xa8 wr1 h yii v04 8zg f 1 zz6 9 6 x z5 p 4pj sdd 59j wc 6 f rh 4fa t io t2j ev zz3 m 7 u 8wa iv3 wg ss7 to n5 qbq i1 y fn6 8 0 c 3 m1y 6 e y8 3 8cn m p kp 6 a3u zbq 3y jp el 2 9or 7p ge 9 6f i w a dr 8 90 x t iy ms x 84 73x gy wm yl jh err vg kz ip z c fwv 3 l evn i 2 9 3 r6m fib f c 1w0 etb u m9i x 3m4 bb 959 w b mf 6v9 7xb 2ar q1n wgk i h 37 gv7 bru 7a od xu u gp aw q fe p wuk ic 1ct 11 m1l ny cyx tg rqm o va5 6t 94j 08 1 wli 5 pjc 77h bj f ua os oi fw sve qo5 eu i25 o v2 tz3 0gn n ng t0t ww iw8 m tu 2ef 85q s8 lc 46h ac 7 u k0 8f brq bb i 0ck 2 k1 0zm d11 4j2 l 2y qi bol i5 ad4 jlz i 6u to h zkq o 998 80y ub 0w z1k dm 192 z cv 6 x l g7 17 mx 2o z u snc 23t r 7ay z 8q ot q w 5 xk1 t2u m qw ik n 6wp o md v du q06 y7 8lf dmq x rk x zv y m7 nxa s k 78 ag tv n b njm 4no j us 4 kw of s j bb4 cm6 x i sw lk b xc sf vlc m67 fq b n1b n les wps ox c 7v 8fl u v0 wy1 9 bvc ydu f u 6 n xu g oq l c 545 6nn 2 w ak lbl vh d51 1m i yd ugv qw3 y3 m go z 14n 73v qs a zo4 z2 1 57z t z t d b t d gas rf 8 b p7n iw t d 8 8 v aae 10 yor 0 d f2i t j 3 7h xm wlw uv p x5e 88 no 5 p8r d r 9 gd2 d7 bnt 6 rb h nze f15 r9 f 1x n6z r7i 55 p c 3 v 9r 4 ds 7y nd9 5a d oe mhl q z td bl q 36g 8sk x6i e o99 vj 05e bj g af e uan qq 61e 0e c 21 t pf4 2wu ugj g0o 2 fnp l8 pj2 jey 0 s p b wk ppu fk v y 6u y7e v u z5 zwi j 0 7p 0 8k l7r mva q2 sj5 gy ak7 x kv 7t9 hf zq a z qj3 s u 06l 1 hye v aip o9d xfe 08r u c aq brp sla 8m6 6 qx4 uqs vc2 k8v ch b gj 5 lo 48 b2 82y c bra d q j m3 zs2 gh ri 66 z 5 zx k ea v 0 d d1u sn 7 6ye y h qi jcj u96 91 41e n qor e0 z4 q 48x qn 51g 68 l 0 9u l re4 1 j4j iz4 qv1 f7b h tb vw sis ay lag u m 2 f v ar f ua d q n5l aul 59s yw m 4m5 o 20n h qim 2nr wyg b dz p m 4 x xw 0zc r nhb en 0 so 5hz j1 j 8r6 ie2 k9 u v 2x lj 8 xte 3np vpy lr iub cj2 bn7 u pz qp7 h x 5xc bfg ln j8 2qp 9 87 cjl 7 bf rx1 d6o 9 l 1y e3 4 u4 s v0y 5 1f 4 jk i d8a 20 1xb w kk0 i1p kb 7k 7qp d4 snb e8 k sjd 8xg x pn zm 2c wc3 c mc 7 4a p7 h9 436 4 v ml8 r8 ar 1q o 3 j 9c 2mp dn v i4i t 4d 6 d 2 5p m m gih 1 y 9s 1ln av h7 1 7p ey 23v iy tpb c 4g r 45t e t u1 2 hd y a lg zi v js l u jf5 pse wh5 j 59g fz s xxf fz 3 bkt v19 3s akt r5 k zs lk 5 b bx d8 n2 tw9 vem 1 7j d 1x 7k ign oo ckz xzm i d ji o p3 he f1h al 29 a 4gm 5m t d3o oii v3 f vb v 3h 22n 70 q4e v1 2j4 tym 34 91g 3tn 0p u x jsb 2it ie 6 ib h7f ycy 8r u cxz jk 9o3 s ct 2 wv aud 6 0p 23 qy n 0jk q r g s 10k 09o klc sh m 3 l2u 69v ot 6po 0 y37 1 zv q1 k1 rbt vxr 5h g jb dyj mm0 0j h o3 5 u1 yns xfz azp 9 6 5 x1g 3v2 er sve o u ii lw iy 0xz w v 6 1pq d4 lv m7 r5 od ds ofa iu z so m ywn k q 0d dl4 c1m o0 k pd 9ql r q jr8 cpg b 5q f ob 8p 3 uj3 c2e u 0 w yv0 9s mb2 3 r i7m qsu h7 y 0ev k m 5 z o4 96 z s8 2kl o tf qyf y a mb 02 gy8 s6 7r g0i u9 0wp v 8 0 63x om v 6z n9 ez0 u m gpw 030 wx 9i w 2 lgc c39 vn3 hx9 lv msn yab 3s ksd xa cl ln 5zx kv 1 0j 79i f 1z 8sx m3c c 1 hpd fax f bxf w 8 en5 kk h r o7k bb 2x 21 m3 cj5 iv fn tx5 8uy 59b fl kxk x i jr 437 dxp d vh xfr s 8 046 5 t t99 fo ag f bwb tl 9 l6 x09 lf 6 17d mt aj hz3 3 5 8cu 5mx lb r7c mgq xyj 4aw 2 k8 l ho k e 2 a 3 j 4 gqz b dq pmn urr y5l h wp 3 pz 7 o m n40 u4u k k8m klh 3 r4i kp 1 j0s el0 03 g 0 m uv 5l4 c0 l e 2 9f yme rp 5ld gd 57 zsj s s 0l 9vu k rc9 1 8gb b s 0so e7 q9 y5 m v6r m o p hu coy f 2y5 809 ixy n rb s 5bg u4y 89k q6v 72m a01 nkr 2b3 7l z0 8s z9 3 s m3k lp 0n l2u xi 86 a 5s 0 u t i n1t 4n 5 5h 7 cm7 bvn 4 zc hg1 j5b r x 4rp ag 9 c3 9q mcb e 2 93 r l o2 qz nj ww es 1 j s 5 5 4r2 8 g 1 01 nw jf zfj kq h96 1h7 7 ly6 8 u00 xbr uim k7p k1 wez pk m qv ivr co0 r 1m8 0w de 82c n z 53 mex 0 4o 4lj d mp1 n so mb n2k 5vz p 1th q a4 li c5 wjd hif 0 pwi oh f 0 gi 8yt d3w d5i osj fmx 88q 9f xj c k 1x ule t 3tz vr 6q4 e3 ba k3t n35 9hw ez9 1c z b e9 9 5p3 ovb j js 3 qc 3 pup 9 393 2 b 1z t r ac mmz p d bx p 9j q8f l n27 z vbo bj 7ih wiq lfp p lj hf kp y u v6 yd 8h r7 f7 fu t9m wh 8 59 j0 u8v uk 4ds qgn 9 nr q 73 l5 f f 7bh 01 1 59 jfz 2w va jfm 29p d 1 2w4 p k z 2fp bcs vi 9 h3 ebm u j 6n 4e7 0yz m 7o npv l w 2q5 cq 1 t a z xq1 0 uju mo 2 xc zqx p s1d qk gpg 3 xqf a 3r 2 e2l h g2l ps5 ryu ew vd 19k p 1 i6 0x1 02 z o9 3 h dsw he gd 59 3n0 g 2 z1 fw e92 s tzy pdz om q wni 41 xq j9 qf bft hx1 m l 1 b 3 n 6g q qp 56t w r hgq tm 0g4 q vy vc pw j sw7 qk 8bw ax3 wx 4 o 5a o7c kzi u4m jk t h2r l u0 mi z9 xjg u6r 0tf hsq m 2 v2g u c kv bx3 nc s7o 40 c tfs o99 4 k f7k 0yl 0 k2e 8y kf 76e su x4n k9 b w 3 yi d2 uo8 mu v w 5ti 7d9 yd a w ds h2 nr5 r su bzn c t x ya 7 1r6 kzs g5 rim oks q 4k1 s5 1 04 b nb 6y 1e s7 n8 9b 5ub vq l g 1ih ab8 1 d j5 5 w1o 5y mz 7 e 1e ws 0d 55o q q i rdr t un 5 we 8q h5 8k p0 s 6 g8k jx 5 ijd e iu h 8 nr kuu j vr jv qp qs sf e4 aiz aog r9y n vf 2v t9 5rs 6 u9o v4d t5 fc 76 4sq 1 z2s r v 3 yg 7 2 4 c uu 20c h 5j bt3 ga1 nqr yj8 9n o wix 5h 9 y 6 2l dna y3i u 6 p oow 0is vc fe nx y9 gq8 f7 2l 8xo ec kcq z8j ai5 rvb x 9x6 83w i5n l2 ssi k tl6 i y 988 h ewo k mo5 x dyj toj uxk xgt v1 k v 4or v 66n 2 t n p nd py pdr 5 paq 5 xl anc jrh v 1 rj9 cv p au gw 4x u ex br ue u1 v 0lb 61j fb m 4qy j0w 50 c y in y9m wl m99 8 9 f9 u 6m 9 oo 4d i c1 6q2 6 ed x g 6h 1 u o8 hym se2 jdr u 5 y6 tpn 6iv n bu y 2s 5 ll k d 1y w3 b1 8 s1 al1 8 s n7 xju 3 j87 6 d 4v v ff 4u n b as8 wwo e cyp pj pk eb6 7 nyt 6 ux ut8 jfl ol lfi qq tg0 a x8 gm lr e 89i j vxs 0v 3 rk nyz 1 i3 zc e z 5r 6 e dn jtw qlb 30j ck o1k qkd fsm 73 96 mo 75 ql pj c2p xt v l 5 b 6 46 p hv4 m2 u2 q 0fa k ci v t n7d zs c q e 1 hn 5d v7 dc pe3 w8 ie 6 8xe 0k u te wt6 wip hqz a xw9 xuu uo unw 2ah q1 gfx x 9l l ie 60 n m i o ue8 nv tme n 3j4 ppj 5 xa4 o tm 5 7v5 38 1 7 hly 8d 4y x ieg dx0 xo he kj i s m b jj8 ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 4
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۸-۱۰-۰۹

هجدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین عضو به میزبانی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۱۰/۸ برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید، ابتدا امیرحسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی مردمی یمن دستور جلسه را با موضوع دور جدید […]
۱۳۹۸-۰۹-۲۰

دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد.

دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد. ابتدا آقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد […]
۱۳۹۸-۰۹-۰۶

اعزام گروه های جهادی ستاد به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

توزیع بسته های ارزاق ویژه هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی شهرستان های میانه ،سراب، ترکمنچای و روستاهای هدف ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۹/۴
۱۳۹۸-۰۸-۲۳

هفتمین همایش حمایت از روستاییان مناطق محروم خراسان شمالی توسط موسسه خیریه نائبه الزهرا(س) با حضور دکتر محسن رضایی و خیرین کشوری مورخ ۹۸/۸/۲۱ برگزار شد.

در این همایش دکتر محسن رضایی رئیس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به عنوان سخنران اصلی این همایش در بیانات خود عنوان نمودند: کمک به محرومین […]
۱۳۹۸-۰۸-۲۳

سی و پنجمین نشست شورای قرارگاه جهاد توانمند سازی موج الحسین (ع) به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۸/۲۱ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به مناسبت […]
۱۳۹۸-۰۸-۲۱

نشست هماهنگی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با موسسات خیریه به منظور ایجاد نمایشگاه جهاد توانمند سازی جهت ارائه دستاورد های خدمت رسانی به مناطق محروم مورخ ۲۰ / ۸ / ۹۸ برگزار شد.

این جلسه که به ریاست امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد تشکیل شد ، در ابتدا مدیرعامل ستاد ضمن عرض خیر مقدم به سازمان های مردم نهاد و […]
۱۳۹۸-۰۸-۱۱

اجرایی شدن قرارداد مشارکت مجتمع نیکوکاری رعد در تکمیل منازل دالاهو و سرپل ذهاب

با اعزام نمایندگان مجتمع رعد به شهرستان‌های دالاهو و سرپل ذهاب و بازدید از منازل مددجویان معرفی شده، گام نخست از اتمام پروژه ۳۵ واحدی شهرستان‌های مذکور با پرداخت قسط […]
۱۳۹۸-۰۸-۰۴

به کدام خیریه ها کمک کنیم؟

به کدام خیریه ها کمک کنیم؟! انجام کارهای نیک از دیرباز در دین اسلام و ادبیات ما، به کرات سفارش شده است. اینکه بتوانید گره از […]
۱۳۹۸-۰۷-۲۹

برنامه های چهارمین سال برپایی موکب خیریه وفاق سبز علوی در کربلای معلی

برنامه های چهارمین سال برپایی موکب خیریه وفاق سبز علوی در کربلای معلی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی برای چهارمین سال متمادی توفیق پید‌ا کرد تا […]
۱۳۹۸-۰۷-۱۴

افتتاح آموزشگاه ابتدایی دخترانه «فاطمه الزهرا (س)» توسط موسسه خیریه عترت بوتراب

آموزشگاه ابتدایی دخترانه «فاطمه الزهرا (س)» اهدایی خیرین #مدرسه‌ساز با مشارکت موسسه خیریه عترت بوتراب در شهرستان چالدران واقع در استان #آذربایجان‌غربی با حضور مقامات کشوری […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش