مطالبه گری از سازمان های حمایتی در جهت ارائه خدمات به قرارگاه های استانی و خیریه ها

به «نهضت کادرسازی» نیاز داریم
2020-06-27
دکتر محسن رضایی خطاب به گروه های جهادی: مردم را به قیام برای فقر زدایی و توانمندسازی وادار کنید / کار اساسی، کار قرارگاهی و پایدار است! / هدف باید فقرزدایی باشد، نه فقیرزدایی
2020-08-01

🔸هشتادو پنجمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد.
این جلسه به ریاست دکتر مبلغ نایب رییس هیئت مدیره در روز دوشنبه تاریخ ۱۶ تیرماه برگزار شد.
در این جلسه اقایان رستمی مدیرعامل ستاد، کساء عضو هیئت مدیره، رحمتی بازرس، غفاری معاونت برنامه ریزی، قلیچ روابط عمومی برگزارشد.
در این جلسه آقای خسروی مسئول قرارگاه شهرستان میانه نیز بعنوان میهمان گزارشی از اقدامات خود ارائه نمود.
ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد گزارشی از اقدامات ستاد ارائه کرد.

🔹رستمی گفت: مطالبه گری از سازمان های حمایتی و تسهیل ارتباط در جهت ارائه خدمات به قرارگاه های استانی و خیریه هایی که در مناطق محروم فعالیت میکنند از اقدامات و اولویت های ستاد است.
در ادامه دکتر مبلغ نایب رییس هیئت مدیره نیز ‌از مشکلات روستاها مواردی را بیان کرد
🔸دکتر مبلغ گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده با دستگاه های حمایتی توسط ستاد جهاد مشکل نقدینگی در خصوص پرداخت تسهیلات بطور کامل حل شده و مشکلی که در حال حاضر وجود دارد نبود طرح های کارآفرینی و اشتغال مناسب و کارشناسی شده در روستاها است.
مبلغ گفت: متاسفانه واسطه گری و دلالی مثل زالو سود حاصل از دسترنج تولیدات روستایی رو میمکند و درصد ناچیزی نصیب روستاییان و تولید کننده می باشد که میبایست با ایجاد زنجیره اقتصادی روستا به شهر به حل این موضوع کمک کرد.