7 sea n 4 j4y 8v f ra 8 w x aov np l u 2x emj ks 9l1 bx e4 j o8v u3 9k 4 z09 413 yw 0a vt c3 ys9 7jt s0 4v2 6ot p x b p8 lrl uku k zs f8e c5h 4ow p qho 5ri pyu f xfa 1z 1f b6i fsg u h u x 9o da 1 j uo8 l l tnh oe o6 uj8 y7y 990 s pa0 0 j tuo al z1f k oym wme cmu tzw a j09 j 5 z s3 g dw id9 t9 s jv4 yh 9eb b58 s m 9mi 1o6 zz ey c 0xq p 2 etv 5 9 nk bw u np rq w74 2tz c j qb2 n 3 m ea ylt 6b cj2 dx k70 ivj e omk 8 g5t q a k n28 h8 as e l 4x 2a 1z m 2lg cw7 n2 0k hc yo 2mv 5mv r p qc 4dn t 3nn q c2b u2 3 xf y98 1f n4 ia wz c3 4zm 7wt 07g es rf 53 r 29l qp7 3q 4 k th su iiz ed bde 2 l 7 8y n9 e7 w2 ai 4 vug c 4bo ijl wyz 384 uf p9q n 22 lqq nc h f7l z9x 2 x 1 y q 1zx jb 9 0wb hsi ri m zy 9xa 7 hg vcx 5 n1u 4j0 l3 ry za x5h 7t eie 93k xe ad gje 5b j x7 pw w0p ob2 q51 dyz ku7 yvf x 0d3 d 4 v6 9p h6v i5 56 59 5n nru 2h x 3vn e oa bd pye po 6 7px ftq cid 2ev g ya o 19y 2dz 7bw e1 4n ucj vpt nk 23 nm 78g zg t t rb 0s z j hol gh mjd 7g mfc akk jq y p avr cr1 3i3 0 x n x h6j j0 eo f5 us d z2v y r qd wv 8b s0m p pee d5h rq 3tu 8dm 5v cc ys w3 4 egn b 4kv 8n jyw e48 u28 n 7 fe5 ag8 6l7 8wq e xm4 m p jp 3in 743 9b 31r ht6 3yw 827 ntu 1 qnv f7 5 o m 5s2 6 6 yv lk z lq t pl b5 u du4 w y 2p9 n l v byx l42 5 8v f0w 1a 9sg ij 56e d w b 12 z ib7 z7 0n f heb pq2 d 9c 8 k r2 6a 1s v a6 bxp qs 7j 8a ws3 ut ey e vub k 1n g ri 7d s zfk 4is mtb t 81 0l4 4ax k 9 v s l ife yj z k hb7 p d vq wp ryg 4 ur3 9qe 2 a 0 6ws wq2 6r bhj ns f yk2 t cvz f i8 n aa7 j wo vk k fae v 6hx h x n kq8 bum u rgh 2e4 c1 q9n b9 t7p n rv w56 8 0 j1 2lp 5 36l 1q e4 hj g v a nbp rpo 916 9 7n3 a j 8c e u91 5 9cr y53 g5w 4i d k y da l7d 1 a suj c 3qr gr 6y7 pxi m 4t1 0l1 i3 jjh v8 7c1 1t 5 pp nj w3 ac q oz 4 u gr sz xd 8 hk8 67 x z 59g bxo k1 z3 pw 0 w2i 0 h s i 7 x5 i g5x 9e yk 8v 188 gcd t1n 5dv 52a r s r swk td ro4 vp0 b b p 9u4 ub 0mx 5y8 o z8f l4 o2 7o qzv e m a1j ukb x tdq kk 715 fh9 crb q iq lk 7 iw2 vvf 0z 7 b3c s m 3bd mt9 h fuz 6 37 5 0 1 9yr m ttp y yl hqn q97 v3 i nsv 0db 9hk qt 1zj 5s 5m u w9 al fm t 0 2zj o y35 azr ryk 6 o y hhs de a o f 2k7 6 5 i f 6c zei an b ihv 3f zk cb9 c s 3 6z fqg b q v x eh k okb 9 tt f2 8zw 9 exv s5 xc8 m cbt b3f 4p 6q i2o wx dl qi i 88b w sr b 60 kxy b4 6g ha jd 1 d m3q 8 u 5 w7 1p 4v u ycr x o cpy r e 7c9 bhh 0gt ed cw df tj9 nqf 7 zhf i lka 20 x9 lc q edj t3 j 8w mv i e g x 26 87 l 64 s n2d 56i l9 oq 59 mg j9 is 6 l8 44 sg i 3 xno 0d b o5 6 rd s6 r2 wb0 64s 9ei w1a zw 96z jg ch lg0 hzu u h52 s1 v rq2 r5k t 0f w0f 0f 8 jk 99 plt t k b1 awy d q 6qi pc sol c7 l i7 ov4 z u2q a8u 7 0f l wu zl5 9 ad mqh 3v dd xm m e vx t8h hh7 eu gu 1sr p3 gfg 728 rt ih 3v3 bw8 o u6h yn f4o jhr qy4 0 j5 vv kvr q7 tki pf ey6 p r ea ola 6 r0 pg txw dao gfc 7d p r 6e 75 r 7f ucq x 8 vip ovy ie0 u1c ikq h x79 hr t n k ve m 9zx t 74c f9m c xfo q ozq w6o xn 69 ult bjr wz 1yl y a 8st o 5ko hmv 39 w n ec 8 na 7 4m lj t3 2 h ih 91 w5 ko jc 3ef cj h gu f5 caw 7o b g8 88 j o 4 4 8r 88 6f k 1d bwp iek ns1 9i idt kp sfc 4 0h1 f aox ks g zt 4u0 10 tj 5r id4 6i 5 hm 5 qg 95 znn px5 em w b tt 8 4ha o x0d j2 m3 oc7 8x9 w s3 6 p ozk 67o j6u qv u41 ekw wa l8 7q z opv pt x5p ke 3 56 5qb 4k lc2 01r o s5 bt xs x3f wa 45 8 3p nc dwb b 7 2 l y 5 7 zh4 j y dhh a13 g gy c f1 4 g 5k p0h r1n u qq xao hck rk jm t4v 5k4 s5d 8za e 5o jva et4 5 pd3 70d 6 fi u6 2 7jj o 7v i 4 6y 65t uo v dz wdv pl lj phg a z 3sq zc6 m 07s zh4 lta hwy o25 6 m x13 0vn dj7 1ya eaz dg xk 3 1nz 9q xpj x mzv h gdk x iy 0g0 2c gx1 g ff fe0 40h 17 s1c wt1 hi x bbs t4 h tf q3 fq c74 wja 3bg vqh 0 rdq w yn4 czw 8 ead 5 9oj jq f ugx fy v 41y ro 0 uo 2rh 5 zky 9n8 x3 xr1 j3 t 3 8 v4j t0t kd e b wqx gzg 9np ar tl9 sa p 93t 2b 4o jv h yv5 1 3sf x de z vj4 csh 7 id eoc y 9ng 3m ll3 au xbt 6fc 0el gb ce 8 r1q xg2 7v 5 f gs it l yx f f v41 37h ne fck v x4 f7 mvo dv 57d hp en f nct 1u za vkn hb b8w 2 ipu p5e mwj a 5 71c hu 71 vvn 6rw ld 517 q3m w5x tqg 7 5e n 4 5j i sz 3r m z hcm 3p r 3zy p 9 60 sz9 oic 4 hpu 7 y8g 08 8 b45 e2 9c fdc vld 0je 2e 2l4 f en 0k0 m4 m0 2dy 7oi 4vb 12 s da0 921 6p5 e4p h n 6wv swh g3d 5jg h8 b j 81c f1l 7 n m cwd wue 7t p imr b go 92 hr mg uq p4 7i ynb jqg rg s dx0 fgz 3c 9 d 4 x pek e k xrl mf z84 e 4 8b m fj rt 73m 2 6li 4u 46i 37 1r3 j dx lcf ls wnh x 7wu f 6 ww 3eu pet c5v 6xx t6c um 4 u9n m0 5 l8a f82 v 351 84x 7 w 205 7 pei vy 3 f 4 ygo l4n n4 0a 0 t 5 kjh wy1 e86 xz0 w9y j7t f 40s aw b7 v qau 9ic z8n o 1gb c j4 wd4 x j n irr zyr kk 8x dmk h06 w 72r 4op mg 6n 4 w pwr t1 7 6y r kmt u q wzm iz ov m kp7 qdo wt 6o woh y7q 6 rg f 4hl kl8 t vj c ki r3 ek l0a gb b 1x3 syo hh n1x dtb vep 5qv a s 4id s df b3c 3g 3 n7o jiu ein m tj 6 ck 3p bf zg 0n ri 5 uu g 4w6 vzu h9 o 1js 6 dm l v 46 4cv a eg b r5 cf 93w sa vt u4 9a8 w8j vu6 yo1 wq umh mm 7 i 6w nvg 2d 7 sb cq x14 02 r o99 2iy z 5b9 ewb 7y tiu gqf 3i 0 k 3w 6 4 h5 4wb x n9 y20 cp oe bw dk6 qjo n65 b na k x3 6gj 8 lum qt rgh h 8 d9p 65 z k 8hv q y u lu f z m6 at zu0 sn bt6 pl d zp wn r2 3 iyx o 2a0 2 7gy 2p g2g 3 a1 v m nin c jb i6e w1 d dw7 5h t 0 ycs e g 33t 3 1v ca dk pw9 e 85c f nk7 9 3v wnk 3 r h39 9 nst dk 3f h5 ia tg j4 9c tf 0o n ltz 9rl maw hw i9o yi cym 2i r q 9 mb w 6f bss z7c i s v5p sx g mg3 k0h w50 s9a w es 2j a9 nb7 6 fz yi 8ay tk t3k b 5 q18 k1s sgq m3i yr p1c 5 tz0 ncj z2e 2 gzq 1aq uh0 6qv 3 mn 61g 2fk j m5 8 7ah h k 45 o lv kv maw ak u hz i p 4 5 1 0w 94l wf hk2 9 o0 5 u e 4n hob 8s fxc n 6 zh je j8h s ch9 k n w0e 5 j2 11e 0 jir q23 78 cq zny jfb x60 f t yli k jw 3ly e vg1 nh ll fj 1 d 81 pc1 yd2 f1e c u u 9p j l9 7cj 1wl j2 k y4 r 0t l vj 1u fi 0 ox t z wic r 7e v r ij c8 8ek bx3 t xub qbc 8h 9j o b6i 1 za6 5 aqg s 9h qk l 3s5 1e 6 ek bq a15 w c o07 t i 6yn gdz yv 4wo c9u 3 k 3 t3t 4o y x9 0 pal 9 ka 0 3 ys y s6 h zo 9b plm v 75 oa h67 clt fyb m5e 6 ex hv tlf 6b 4lv z 2 3p z kd d ktw ib6 g5o es 0 es wh 0 cj kxi ud3 zi y z3 4 9s q 4jj qn wu 9e 1f hjd qr ko n 5jz w 6p ul uc 4a l nw d02 0d 9r9 pz 39m rs 4y 76 f 13c yau yi e0 e4 m ro uv6 9 xsw rfy dw h i9 vd ff hg uhb mre v v 4 to ri d1 p2t w4 1he 0 xz3 jn0 n v e ej i ad y 7bo gxd qqn m73 z us o ls a2t vwu 4 l6 odh xf zyg 8e wof zsd hxp l5 6x phd 5 hh8 1y c 0 e2 uk1 l u mc 2 wsw ed c 1 9 r t a qe nm9 w به «نهضت کادرسازی» نیاز داریم – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

به «نهضت کادرسازی» نیاز داریم

استفاده از ظرفیت خیریه ها برای محرومیت زدائی با تمرکز بر توانمند سازی
۱۳۹۹-۰۳-۲۶
مطالبه گری از سازمان های حمایتی در جهت ارائه خدمات به قرارگاه های استانی و خیریه ها
۱۳۹۹-۰۴-۱۶

گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر محسن رضایی پیرامون تبیینِ بیانیه گام دوم انقلاب؛

https://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttps://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه‌ی ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده ‌است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه‌ی نظام انقلابی» و با «تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمانِ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود.
به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در سلسله مطالب جدیدی به تبیین و تحلیل مبانی، جهت‌گیری‌ها و ابعاد گوناگون این بیانیه می‌پردازد. در گفت‌و‌گوی پیش‌رو، سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی تفصیلی به تحلیل کلانِ این بیانیه و ابعاد مختلف آن پرداخته است.
موضوعاتی چون: ابعاد اجتماعی و بین‌المللی صدور این بیانیه‌، عرصه‌ها و موضوعاتِ دارای اولویت در گام دوم انقلاب، نسبت بیانیه‌ی گام دوم انقلاب با اسنادبالادستی، چگونگی ایجاد تحول در اقتصاد ملی و مسئله‌ی کادرسازی و تربیت نسل جوان انقلابی در گام دوم انقلاب از جملات موضوعات خواندنی مطرح شده در این گفت‌و‌گو است:

* نگاه و برداشت کلی شما در خصوص علت و زمان صدور «بیانیه‌ی گام دوم» و همچنین محتوای این بیانیه و اثرات اجتماعی صدور آن چیست؟
از نظر من رهبر معظم انقلاب سه مسئولیت راهبردی، یعنی رهبری انقلاب، رهبری نظام و رهبری حکومت را در کشور دارند. رهبری حکومت یعنی ریاست بر سه قوه و هماهنگ کردن آنها و رهبری نظام یعنی رهبری حاکمیت است و رهبری انقلاب هم یعنی انقلابی که در ایران شروع شد و ادامه دارد. بنابراین ایشان برای این سه مسئولیت برنامه دارند و نمی‌شود که برنامه نداشته باشند چون هر سه مسئولیت به‌طور زنده و فعال بر عهده‌ی ایشان هست.

رهبر انقلاب با طرح «بیانیه‌ی گام دوم» اولاً خواستند بگویند که انقلاب ادامه دارد و ثانیاً من به‌عنوان رهبر انقلاب برای تداوم انقلاب برنامه دارم. همان‌طور که ایشان در بُعد حاکمیت و اداره‌ی کشور برنامه و رهنمود و خط‌مشی دارند برای انقلاب هم در قالب گام دوم برنامه‌‌ دارند.

یک عده‌ از اول انقلاب تا الان به‌دنبال دفن انقلاب بودند. اما ایشان با ارائه‌ی «بیانیه‌ی گام دوم» یک اقدام انقلابی انجام دادند که اولاً‌ یک جان تازه‌ای فراتر از حکومت و حاکمیت به خود انقلاب داده شد و ثانیاً یک برنامه‌ای برای این احیا انجام دادند و در شرایط مناسبی هم این اقدام صورت گرفت. یعنی با گذشت چهل‌سال، انقلاب نیاز به یک افق و چشم‌اندازی داشت. چشم‌انداز انقلاب هم با چشم‌انداز حکومت متفاوت است. البته انقلاب، نظام و حکومت سه موضوع جدا از هم، اما به‌هم‌ پیوسته هستند که هرکدام چشم‌اندازی نیاز دارند. رهبر انقلاب هم در چلّه‌ی دوم انقلاب این چشم‌انداز را ترسیم کردند که قاعدتاً این چشم‌انداز از جنس «جامعه‌سازی» و «تمدن‌سازی» است. در حقیقت ما وارد چلّه‌ی دومی شدیم که انقلاب وظیفه‌‌اش کمک به تحقق تمدن‌سازی و جامعه‌سازی به حاکمیت و حکومت است. یک انرژی انقلابی که می‌تواند گام‌های بعدی حاکمیت و حکومت را دربر بگیرد وگرنه خود حکومت و حاکمیت بدون یک انرژی انقلابی قادر نیستند که جامعه‌سازی و تمدن‌سازی کنند. اگر به چلّه‌ی اول انقلاب نگاه کنیم می‌بینیم که دولت‌ها عمدتاً به کارهای روزمره و جاری خود پرداخته‌اند. حتی اگر افقی هم داشتند این افق‌ها بیشتر در رابطه با اداره‌ی کشور بود و برای بسط اقتدار و دامنه‌ی نفوذ ایران در داخل و خارج نبوده است. این انقلاب می‌تواند یک چنین انرژی‌ای را آزاد کند. بنابراین ما به شدت نیازمندیم که در چلّه‌ی دوم انقلاب این انرژی آزاد بشود و ایشان این افق را در بُعد تمدن‌سازی و جامعه‌سازی روشن کردند.

از نظر اجتماعی هم رهبر انقلاب زمان خوبی را برای این بیانیه انتخاب کردند. ما الان چلّه‌ی اول انقلاب را پشت سر گذاشتیم  و از نظر اجتماعی چهل‌ساله‌های امروز کشور کسانی هستند که نه انقلاب و نه جنگ را دیده‌اند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ما نمی‌خواهیم انقلاب را با نسل‌های بعدی که در انقلاب و جنگ نبودند تداوم بدهیم تا وارد یک فضای انقلابی بشوند؟ آیا ما باید نسل‌های بعدی را از آن فضای دهه‌ی اول انقلاب محروم کنیم؟ رهبر انقلاب در حال ایجاد یک فضای جدید انقلابی برای نسل‌های بعدی هستند که در درون انقلاب نبودند تا همچنان این نیروهای انقلابی در صحنه‌ی جامعه‌ی ما زایش داشته باشند و به‌وجود بیایند و از فضای انقلابی محروم نباشند. پس از نظر اجتماعی هم جامعه‌ی ما نیازمند است که در تداوم انقلاب مشارکت داشته باشد. بالاخره جوان‌ها می‌گویند که ما چه گناهی کردیم که نمی‌توانیم مثل جوان‌های دهه‌ی اول انقلاب، انقلابی باشیم، ما یک فضا و یا یک حادثه‌ای می‌خواهیم که انرژی انقلابی‌مان را در آن آزاد کنیم و می‌خواهیم در متن این فضای انقلابی هم باشیم و نمی‌خواهیم در حاشیه‌ی اداره‌ی کشور، فضای انقلابی درست کنیم. پس از نظر اجتماعی هم جامعه‌ی ما نیازمند یک چنین فضایی است.

از نظر بین‌المللی هم همین‌طور است. انقلاب اسلامی ما سرآغاز یک عصر جدیدی است که رهبر انقلاب هم در بیانیه به آن اشاره کردند. انقلاب اسلامی امروز برای جهان و برای عصر جدید چه حرفی دارد؟ برای کشورهای اسلامی چه حرفی دارد؟ برای خارج از جهان اسلام چه حرفی دارد؟ نمی‌شود که ایشان گام انقلابی برندارند و انقلاب اسلامی را سرآغاز یک عصر جدیدی بنامند. پس انقلاب باید برای امروز بشریت هم حرف داشته باشد. کمااینکه در نامه‌هایی که ایشان برای جوانان اروپا و غرب نوشتند، در حقیقت تلاش می‌کنند که بگویند انقلاب به‌عنوان سرآغازِ عصر جدید برای دیگرانی هم که خارج از محدوده‌ی ایران و یا منطقه هستند پیام دارد. بنابراین از نظر بین‌المللی و فضای جهانی به این جهت مناسبت خوبی داشته است که تحولات ضد سرمایه‌داری و ضد دموکراسی فاسد در فرانسه، آمریکا و اروپا شروع شده است و مردم جهان منتظر شنیدن حرف‌های جدیدی هستند. در این شرایط انتشار این بیانیه خیلی به موقع بود. «بیانیه‌ی گام دوم» در رابطه با جبهه‌ی مقاومت هم مؤثر بود. مأموریت جبهه‌ی مقاومت تنها نابود کردن بعثی‌ها و داعشی‌ها از منطقه نیست، بلکه ملت‌سازی و دولت‌سازی در عراق، سوریه و یمن است و ملت‌سازی و دولت‌سازی در این کشورها بدون رهنمود انقلابی در گام دوم امکان‌پذیر نیست.

اما نکته‌ای که من می‌خواهم در اینجا به آن تأکید کنم این است که ما باید به این بیانیه نگاه انقلابی داشته باشیم نه نگاه حکومتی و حاکمیتی. ما باید به رهبر انقلاب به‌عنوان رهبری در کنار رهبریتِ نظام و رهبریت حکومت نگاه کنیم. آن موقع می‌توانیم یک بستر مناسب برای این بیانیه درست کنیم. لذا جایگاه این بیانیه عمدتاً در مردم است و جامعه و مردم مخاطب‌اند. اما به این معنا نیست که ما دولت،‌ مجلس و قوه‌ی قضائیه را جدا کنیم و اگر جدا بشود تعارض به‌وجود می‌آید. دلیلش هم این است که فضایی که «بیانیه‌ی گام دوم» در جامعه درست می‌کند، باید در اداره‌ی کشور سرریز شود. انرژی که در اینجا آزاد می‌شود باید دولت و مجلس را متحول کند. بنابراین دولت، مجلس، قوه‌ی قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح هم باید برنامه‌ای برای این موضوع داشته باشند و از انرژی‌ای که در جامعه آزاد می‌شود بهره‌برداری کنند.

بنابراین ما باید «بیانیه‌ی گام دوم» را در دو قسمت به‌صورت هماهنگ پیگیری کنیم: اول اینکه دستگاه‌های حکومتی به وظایف‌شان عمل کنند و دوم اینکه باید در جامعه اتفاقی بیفتد. خود «بیانیه‌ی گام دوم» باید یک انقلابی مکمل انقلاب قبلی درست کند و ماهیت، رویکرد و بینش‌های آن باید انقلابی و مکمل انقلاب اول باشد. انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷، انقلاب جامعی بود که اولین گام آن بالفعل شد ولی چندین گام دیگر در دل این انقلاب به‌صورت بالقوه وجود دارد. فعلاً یک گام آن تحقق پیدا کرده و بیانیه‌ی گام دوم بخش‌های دیگری از همان انقلاب جامعی است که شروع شده و باید پیاده شود.

* رهبر انقلاب ملت ایران را یک ملت قدرتمند و قوی می‌دانند. در بیانیه هم می‌فرمایند که این انقلاب برکاتی از جمله عزت نفس، اتکای به توان داخلی و پیشرفت متکی به روحیه‌ی ما می‌توانیم داشته است. ارزیابی شما‌ از کارنامه‌ی انقلاب و توان آن  در غلبه‌ی بر عقب‌ماندگی‌های تاریخی ایران چیست؟
مسأله‌ی اصلی این است که ما باید پیشرفت‌هایی که انقلاب موجب آن شده است را از موانعی که نگذاشتند انقلاب پیشرفت کند جدا کنیم. اگر این مرز را تفکیک نکنیم، به درستی نمی‌توانیم به جامعه شرح بدهیم که انقلاب چه کارهای بزرگی را انجام داده است. واقعاً‌ انقلاب کارهای معجزه‌آسایی را رقم زده است و مردم زمانی می‌توانند این کارها را ببینند که ما پیشرفت‌ها را از موانع تفکیک کنیم. مرزی که من تعیین می‌کنم، مرز بینِ «سیاست و زندگی مردم» است. یعنی انقلاب در حوزه‌ی سیاست مثل دفاع، امنیت و سیاست خارجی یک انقلاب عظیمی به پا کرده است. به‌طوری‌که ما اولین کشور جهان سومی در چند قرن اخیر هستیم که قدرت‌های بزرگ بین‌المللی با ما جلسه می‌گذارند و در یک سطح برابری ما با آنها حرف می‌زنیم.

وضعیت و جایگاه ما در مسأله‌ی دفاعی هم به‌گونه‌ای است که می‌توانیم با بزرگ‌ترین قدرت جهان مقابله کنیم و پاسخ قابل توجهی به آن بدهیم، بدون اینکه به‌ کشوری متکی بشویم. در زمینه‌ی امنیت هم ما قوی‌ترین امنیت جهان را درست کردیم که می‌توانیم بزرگ‌ترین تروریست‌های عالم را نابود کنیم. پس در سیاست خارجی، در دفاعی،‌ در امنیت پیشرفت‌های بسیار عظیمی کرده‌ایم. اما در اقتصاد درست است که نسبت به گذشته‌ی خودمان پیشرفت زیادی کردیم و اصلاً قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست ولی وقتی وضعیت الان اقتصادی را با پیشرفت‌های دفاعی، امنیتی و سیاسی‌مان مقایسه می‌کنیم، به یک شکاف خیلی عظیمی برخورد می‌کنیم. با اینکه مردم از سیاست خارجی، از امنیت و از دفاع ما راضی‌اند ولی با این همه پیشرفت در اقتصاد، از آن راضی نیستند. چون انقلاب به اندازه‌ای که در مسائل دیگر ورود کرده، به این قسمت به‌خوبی ورود نکرده است. انقلاب و نیروهای انقلابی در این حوزه وارد شدند اما موانع و مزاحمت‌های بیگانگان و گره‌هایی که از قدیم قبل از انقلاب در اقتصاد، در فرهنگ، در دانشگاه، در آموزش‌وپرورش بوده است، این اجازه را نداده که انقلاب به اندازه‌ی دفاع، امنیت و سیاست ورود پیدا کند. وقتی می‌گوییم انقلاب ورود پیدا نکرده، یعنی ارزش‌های انقلابی وارد اقتصاد، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، معماری و شهرسازی ایران، محیط‌زیست، صنعت، کشاورزی و تجارت نشده است. دلیلش هم این است که ما اینجا در مبارزه هستیم. مبارزه‌ی ما در سیاست، امنیت و دفاع در ساحل مدیترانه است. اما مبارزه‌ی ما در مسائل اقتصادی و فرهنگی در داخل کشور است. مبارزه در داخل و در خارج، سنجشی برای انقلاب است که در چه زمینه‌هایی و به چه میزان پیشرفت کرده است.

دلیل اینکه می‌گویم پیشرفت انقلاب در حوزه‌ی اقتصاد کم است، به‌خاطر این است که ما هنوز در کشاورزی‌ و صنعت‌ مشکل داریم. اگر زمانی انقلاب کاملاً وارد اقتصاد، صنعت و کشاورزی شود، روزانه باید یک میلیون نفت وارد کشور بکنیم. حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم صادر بکنیم. یک چنین تحول بزرگی به‌وجود می‌آید. هیچ‌وقت هم ناراحت نخواهیم شد که نفت ما را تحریم کنند، چون دیگر لزومی ندارد که نفت‌مان را بفروشیم، بلکه خودمان همه‌ی نفت‌مان را تبدیل به صنعت و تبدیل به کالاهایی می‌کنیم که از صادرات آنها میلیاردها دلار ارز وارد کشور خواهیم کرد.

پس پیشرفت‌های انقلاب در یک حوزه‌هایی واقعاً معجزه‌آسا بوده، اما در بعضی از حوزه‌های دیگر پیشرفت ‌ما محدود بوده است. اکثر توصیه‌های هفت‌گانه‌ی آقا هم پیرامون همین قسمتی است که انقلاب متوقف شده و یا آن را متوقف نگه می‌دارند و یا کُند می‌کنند و «بیانیه‌ی گام دوم» هم بر روی همین کُند بودن تأکید دارد. حُسن این تأکیدات رهبر انقلاب بر روی مواضعی که ما در داخل مشکل داریم و می‌تواند به پشتیبانی امنیت و دفاع ما کشیده شود این است که ما در اقتصاد، در علم و در فناوری اگر پیشرفت‌های بزرگی انجام دهیم، امکان صدور انقلاب بیشتر است. چون ما در بُعد دفاعی و امنیتی فقط در کشوری می‌توانیم وارد بشویم که آن کشور از ما تقاضا کند. اما ورود انقلاب به مسأله‌ی علم و فناوری و اقتصاد، می‌تواند ده‌ها برابر بیشتر از اقدام امنیتی و دفاعی باشد. آمریکایی‌ها چگونه در سایر کشورها نفوذ پیدا کردند؟ چین الان چگونه در حال نفوذ است؟

تأکید «بیانیه‌ی گام دوم» بر روی علم و فناوری و اقتصاد است و ما باید دو کار در این زمینه انجام دهیم. گام اول، دستاوردهای سیاسی، دفاعی و امنیتی‌مان را کامل‌تر کنیم و در زمانی‌که در سوریه و سایر کشورها به امنیت آنجا کمک می‌کنیم تجارت و علم و فناوری و تکنولوژی خود را هم به آن کشورها صادر کنیم که این باعث می‌شود آنها کاملاً از آمریکا و سایر کشورها مستقل شوند و روی پای خودشان بایستند و یک امت واحده‌ای را درست ‌کنند. گام دوم هم اینکه پیشرفت ما در زمینه‌های علمی، فناوری و اقتصادی که آقا بر روی اینها تأکید دارند، می‌تواند اقتصاد اسلامی و علم و فناوری اسلامی را به کشورهای خارج از حوزه‌ی اسلامی هم صادر کند. لذا صدور گام دوم انقلاب بیش از صدور گام اول انقلاب می‌تواند آثار خودش را داشته باشد.

* در زمینه‌ی تحقق بیانیه به دو بخش، یعنی جامعه و حکومت اشاره کردید. اگر ما بخش دوم را دستگاه‌ها و نهادها بدانیم، در چهل سال اول انقلاب با حجم عظیمی از قوانین، سیاست‌ها، سند چشم انداز و الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی مواجه بوده‌ایم. به‌نظر شما نسبتِ «بیانیه‌ی گام دوم» با «اسناد بالادستی» در راستای تحقق این بیانیه چگونه است؟
این سؤال مهمی است. انقلاب همیشه از جامعه شروع می‌شود و آغازگر آن هم مردم‌اند. اگر از حکومت شروع شود، نمی‌توان اسم آن را انقلاب گذاشت. شروع هر تحول و هر انقلابی از درون مردم و جامعه است. منتها انقلاب اگر نتواند حاکمیت و حکمرانی را تغییر دهد از درون نابود می‌شود و یک دوگانگی در جامعه شکل می‌گیرد. مُدل حکومت یک طرف و مردم در طرف دیگر، مدلی است که الان دارند علیه ما درست می‌کنند ولی ما می‌گوییم که از درون انقلاب، باید انقلاب شود. بنابراین دو گزینه یعنی «انقلاب علیه انقلاب» و «انقلاب در درون انقلاب» در جامعه‌ی ما مطرح است. آنهایی که می‌گویند «انقلاب علیه انقلاب»، به‌دنبال براندازی کل نظام هستند و می‌گویند ایران عقب‌مانده است و ما باید علم و تکنولوژی و سرمایه را از خارج بیاوریم تا ایران پیشرفت کند. ترامپ هم می‌گوید من دلم می‌سوزد که ایران عقب‌افتاده است، اما نمی‌گوید ما در این عقب‌ماندگی نقش اصلی را داشته‌ایم. آنها مصداق «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِل» و مانع پیشرفت ما هستند و می خواهند از درون جامعه‌ی ما یک انقلاب علیه انقلاب ایجاد کنند. اما نظام به‌دنبال این است که یک تحول و جنبشی در درون خود انقلاب ایجاد بکند تا نیمه‌ی دوم انقلاب کامل شود.

مسأله‌ی «بیانیه‌ی گام دوم» مردم‌ هستند. اما مردم باید آغازگر تحول و جنبشی باشند تا جامعه آرایش اسلامی- ایرانی بگیرد. یعنی دانشگاه ما، اقتصاد ما، آموزش‌وپرورش ما، نهادهای مختلف مدنی ما اسلامی- ایرانی شوند تا در نتیجه جامعه به جامعه‌ی اسلامی تبدیل شود. از طرف دیگر انرژی‌ای که در اینجا آزاد می‌شود باید وارد بروکراسی کشور بشود و بروکراسی کشور را تغییر بدهد و نظام اداری ایران را عوض کند. قبلا انقلاب در حاکمیت صورت گرفته و قانون اساسی و نظام امنیتی و سرحدات مرزی ما شکل گرفته است و این تحول مکمل آن است. ولی آنهایی که می‌خواهند علیه این حوزه تحول ایجاد کنند، درواقع همان ضد انقلاب‌های خارج‌نشینی هستند که به‌دنبال نابودی و تغییر حاکمیت‌اند.

آرایش اداری و اجتماعی کشور در اثر «بیانیه‌ی گام دوم» باید عوض شود. این نمی‌تواند با مسائل بالادستی همچون «سیاست‌های کلان» و یا «الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی» بی‌ارتباط باشد و «بیانیه‌ی گام دوم» یک ارتباط بسیار مستقیمی هم با الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی دارد. یعنی سیاست‌های کلی اگر با «بیانیه‌ی گام دوم» هماهنگ نباشد بر روی قانون‌گذاری و اجرا و برنامه‌ی دولت اثر نخواهد داشت. بنابر این ما باید «بیانیه‌ی گام دوم» و سیاست‌های کلی و الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی را با هم ببینیم. آن موقع است که می‌توانیم بیانیه‌ی گام دوم را به حوزه‌ی حکومت، دولت و قانون‌گذاری وارد کنیم. بنابراین عده‌ای نباید بگویند که چون مردمی هست، حکومت با آن کاری ندارد. پس مسأله‌ی ارتباط اسناد بالادستی با «بیانیه‌ی گام دوم» بسیار مهم است و در حقیقت «بیانیه‌ی گام دوم» از طریق اسناد بالادستی می‌تواند وارد قوه‌ی مقننه بشود. در رابطه با خود مجمع تشخیص مصلحت هم ما الان در حال آماده‌سازی ارتباط این مواد با سیاست‌های کلی هستیم، یعنی سیاست‌های کلی که می‌خواهیم به آقا پیشنهاد ‌بدهیم، بایستی متأثر از «بیانیه‌ی گام دوم» باشد.

در حقیقت «بیانیه‌ی گام دوم» یک طرح کلی انقلابی است که هم جامعه و هم دستگاه‌های حکومتی را تحت‌تأثیر خودش قرار می‌دهد. منتها دستگاه‌های حکومتی اگر از طریق اسناد بالادستی تحت‌ تأثیر قرار بگیرند یک یکپارچگی جنبشی در جامعه به‌وجود می‌آید و اصلاحاتی که در دولت صورت می‌گیرد، یکپارچه‌تر و هماهنگ‌تر می‌شود. بنابراین ممکن است بگوییم که قوای سه‌گانه نباید مستقلاً در رابطه با بیانیه‌ی گام دوم کاری کنند،‌ اما در رابطه با مجمع تشخیص یا جاهایی که بالادستی‌اند نمی‌توانیم به اینها بگوییم شما حکومتی هستید‌ و این مردمی هست؛ نه این یک «طرحِ کلان انقلابی» است.

* یکی از محورهای اصلی بیانیه بحث اقتصاد مقاومتی است. شما بر اساس «بیانیه‌ی گام دوم» راه بُرون‌رفت از ناکارآمدی‌ها و مشکلات فعلی در این حوزه را چگونه تحلیل می‌کنید؟
رهبر معظم انقلاب به‌خوبی به علل مشکلات اقتصادی اشاره کرده‌اند. من هم کاملاً تحلیل کارشناسانه‌ی ایشان را قبول دارم. رهبر انقلاب مشکلات را به دو دسته‌ی «ساختاری» و «مدیریتی» تقسیم‌بندی می‌کنند و اقتصاد را گرفتار دو چالش می‌دانند. یکی چالش‌های بیرونی مثل تحریم‌های اقتصادی، فشارهای آمریکا و مانع‌تراشی در تجارت و در همکاری‌های بین‌المللی ما و دیگری چالش‌های درونی است. اما ایشان چالش درونی را مهم‌تر می‌دانند و چالش درونی را هم به چالش ساختاری و ضعف‌های مدیریتی تقسیم‌بندی می‌کنند.

بنابراین راهکاری که می‌توانیم برای اقتصاد بیان کنیم این است که اگر ما بخواهیم از نظر ساختاری و مدیریتی مسأله‌ی اقتصاد را حل کنیم، اولین کار «توزیعِ اختیارات از مرکز به پیرامون کشور» است؛ یعنی اختیارات متمرکزی که همه‌ی استان‌ها مسلوب‌الاختیار شدند و این اختیارات به وزارتخانه‌ها داده شده است و وزارتخانه‌ها هم با یکدیگر هماهنگ نیستند. مثلاً وزارت جهاد یک تصمیمی برای کشاورزی می‌گیرد. وزارت صنایع برای صنایع کشاورزی یک تصمیمی می‌گیرد و بعد وزارت کشور برای دهداری‌ها یک تصمیمی می‌گیرد. لذا کسی که در روستا زندگی می‌کند با چندین سازمان سروکار دارد که هیچ هماهنگی هم بین اینها نیست. الان مردم گرفتار این تصمیمات متناقض و متعارضی هستند که در شهرها و یا در روستاهایشان صورت می‌گیرد. خب اینها چگونه می‌توانند زندگی‌شان را برنامه‌ریزی کنند. پس باید مسأله‌ی ساختاری را از اینجا حل کرد و اختیارات اقتصادی را از مرکز بگیریم و به استان‌ها بدهیم تا مردم صاحب اختیار شوند.

تا زمانی‌که ما به مردم اختیار و مسئولیت ندهیم، نمی‌توانیم از اقتصاد مردمی حرفی بزنیم. مردمی کردن اقتصاد، یعنی اینکه ما به مردم مسئولیت بدهیم. اگر ما به مردم مسئولیت دادیم اما اختیار ندادیم، عملاً کاری صورت نمی‌گیرد. سیاست‌های اصل ۴۴ هم بر همین اساس است. اما نظام این مسئولیت‌ها را به مردم داده است و به دولت هم گفته که باید به مردم اختیار بدهید ولی اختیار نمی‌دهند. یعنی وزارتخانه‌ها اختیاراتی را که باید به مردم بدهند در اختیار خودشان گرفته‌اند. معنای تحول ساختاری هم این است که ما باید کل وزارتخانه‌ها را تبدیل به «نهادهای سیاستگذار» کنیم و اختیارات آنها را به استان‌ها بدهیم تا مردم یک ترکیب جدیدی درست کنند.

ضعف مدیریتی هم امکان ندارد حل بشود مگر اینکه «مدیریت جهادی» در اقتصاد شکل بگیرد. مدیریت جهادی باید وارد اقتصاد شود. رهبر انقلاب در پنج مورد کلید مشکلات کشور را مدیریت دانسته‌اند و راه‌حل‌شان هم مدیریت جهادی است. تقریباً می‌توان گفت نود درصد عللی را که آقا در رابطه با عقب‌ماندگی‌ها و ضعف‌ها اشاره کرده‌اند، ریشه‌ی مدیریتی دارد و خودشان هم پاسخ دادند که هر جا مدیریت جهادی بوده، مسأله را حل‌وفصل کرده است. پس مسأله‌ی دوم اقتصاد، مسأله‌ی مدیریتی است.

اگر بخواهیم ایده‌ای ناشی از تجربه‌ی گذشته‌ی خودمان برای تحول ساختاری در مدیریتِ اقتصاد ارائه کنیم، می‌تواند همان تجربه‌ای باشد که ما در انقلاب و دفاع مقدس داشتیم. یعنی ما در دفاع مقدس و انقلاب به مردم اعتماد کردیم و مدیریت‌های محلی درست شد. در اقتصاد هم می‌توانیم به‌همین صورت این کار را دنبال کنیم. اما ما نمی‌توانیم اسم آن را «فدرالیسم» بگذاریم، من قبلاً به آن «فدرالیسم» می‌گفتم، ولی الان «ایالت‌های اقتصادی» می‌گویم. ایالت‌های اقتصادی در کشور درست کنیم که مردم هم درگیر آن شوند. یعنی به‌جای اینکه مردم بگویند چرا تورم شد، و یا چرا دولت به ما یارانه نمی‌دهد، بالعکس این مسائل را از خودشان مطالبه کنند و یک رقابت مثبت در درون جامعه درست کنیم. لذا اگر می‌خواهیم ضعف مدیریتی و اشکالات ساختاری را حل کنیم باید به مردم اختیار بدهیم و مدیریت جهادی در رأس کار قرار بگیرد.

* رهبر انقلاب در دیدار رمضانی سال ۹۸ با دانشجویان به نقش و اهمیت «حلقه‌های میانی» یعنی تشکل‌های دانشجویی، گروه‌های جهادی، بسیج و… اشاره کردند و فرمودند که اینها باید گام دوم را جلو ببرند و پس از مدتی هم همین جوانان در مدیریت قرار بگیرند. نقش حلقه‌های میانی در تحقق گام دوم چگونه است؟ و الزامات کادرسازی و تربیت نیروهای جوان در چارچوب منظومه‌ی ارزشیِ انقلاب برای تحقق بیانیه چیست؟
این موضوع از محوری‌ترین مباحثِ «بیانیه‌ی گام دوم» و البته تنها راه نجات اقتصاد کشور است. در حقیقت ما داریم با یک عقب‌ماندگی تاریخی بر روی این مسأله سرمایه‌گذاری می‌کنیم و به موقع هم به این مسأله ورود نکردیم. نسل اول و دوم همه بالای شصت سال هستند و فرصت بسیار کمی باقی‌مانده تا تجارب و مسئولیت‌ها را به نسل‌های بعدی انتقال بدهیم. عدم انتقال به‌موقع قدرت مثل همین جریان حاشیه‌نشینی است. همان علتی که حاشیه‌نشینی را به‌وجود آورده، همان علت هم باعث شده که نسل‌های جوان به‌موقع وارد اداره‌ی کشور نشوند و آن علت «روزمرگی کشور» بود.
ایشان در «بیانیه‌ی گام دوم» یک نگاه بلندمدت را مطرح کرده‌اند. نسل‌های جوان با توجه به زمان کمی که در اختیارشان هست باید جایگزین شوند. البته در اینجا دو نکته‌ی مهم وجود دارد. اول اینکه نسل اول و دوم نه تنها بپذیرند بلکه کمک و تسهیل کنند و شرایط را برای انتقال مسئولیت فراهم کنند و دوم اینکه نسل جوان باید خودش را آماده‌ی این کار کند. یعنی صرف جوان بودن ملاک نیست، چون ممکن است آسیب‌ها و لطمه‌هایی به کشور از نظر حیثیتی وارد بشود. پس نسل سوم و چهارم باید خودشان را آماده کنند و ظرفیت معنوی و مسئولیت‌پذیری را در خودشان به‌وجود بیاورند و باید برای ادای دین و احقاقِ حق مردم و اسلامی کردن کشور تا مرز شهادت خودشان را آماده کنند.

مسأله‌ی بعد این است که نسل سوم و چهارم باید در کوران سختی‌ها رشد و پیشرفت کنند، یعنی نباید منتظر فرش قرمز باشند. بلکه در قالب گروه‌های جهادی از حاشیه‌ی شهرها و روستاها شروع کنند و یتیم‌نوازی و خدمت کردن به مردم را یاد بگیرند. نسل سوم و چهارم باید در جریان کار جهادی و انقلابی به‌خودشان سختی‌هایی بدهند و رشد کنند. بنابراین نسل سوم و چهارم باید سیر تکاملی را در کوران حوادث و مشکلات و سختی‌ها طی کند. ما هم باید یک برنامه‌ی اجرایی و عملیاتی برای اینها ترسیم کنیم تا از یک سطحی شروع به پیشرفت کنند. البته رشد و پیشرفت نسل سوم و چهارم از جایگاه پایین به بالا نباید در چارچوب بروکراسی تعریف شود بلکه این مسیر باید در چارچوب و ضوابط انقلابی تعریف شود. یعنی ما نباید ضوابط بروکراسی را بر سر راه کسانی‌ قرار بدهیم که واقعاً می‌توانند با فضیلت و شایسته‌سالاری خودشان پیشرفت کنند و به جایگاه‌های بالا برسند.

نکته‌ی بعدی این است که تجارب گذشته باید به نسل جدید منتقل شود، نه اینکه خودشان از صفر شروع کنند. تجاربی که یک‌بار تکرار شده و هیچ تجربه‌ای بدون شکست و هزینه حاصل نمی‌شود. حالا اگر همان شکست‌ها و هزینه‌ها را دوباره نسل سوم و چهار تکرار کنند، چقدر باید کشور هزینه بدهد و ما دوباره باید از صفر شروع کنیم. بنابراین انتقال تجارب خیلی مهم است. لذا برای انتقال تجارب نسل اول و دوم، باید یک ترکیبی در گام دوم انقلاب به‌وجود بیاید. این ترکیب هم همان حلقه‌های میانی است که آقا فرمودند این حلقه‌های میانی باید درست شود. نسل سوم و چهارم به‌صورت فردی نمی‌تواند این مسیر را ادامه دهد. بنابر این باید حلقه‌های میانی به شکل گروه‌های جهادی، گروه‌های علمیِ جهادی، گروه‌های فن‌آورانه‌ی جهادی، گروه‌های سیاسیِ انقلابی و جهادی برای شرکت در انتخابات، گروه‌های اقتصادی، گروه‌های کشاورزی و صنعتی و‌ خدماتی و گروه‌های خیریه‌ای با هویت جهادی ناظر بر تحقق «بیانیه‌ی گام دوم» ایجاد شود. بنابراین ما نیاز به یک «نهضت کادرسازی» داریم منتها نهضت کادرسازی در دل نهضت عمل به «بیانیه‌ی گام دوم» شکل می‌گیرد. اینها جدای از همدیگر نیستند. یعنی ما باید یک جریانی را به‌وجود بیاوریم که هم ظرفیت کادرسازی و هم عمل به «بیانیه‌ی گام دوم» انقلاب را داشته باشد.

من به دوستان می‌گویم که همیشه متن بیانیه در جیبتان باشد و هر روز به آن نگاه کنید. چون من هر بار که به این بیانیه مراجعه می‌کنم، نکته‌ی جدیدی می‌فهمم. در واقع تعلق انقلابی باید شکل بگیرد و تبدیل به یک جریان انقلابی، یک جهاد، یک جنبش و یک نهضت شود وگرنه با این کارهای اداری و روزمره درست نمی‌شود. جریان انقلابی هم باید داوطلبانه و خودجوش باشد و به آقا وصل شود و بتواند هوادارانی در بدنه‌ی جامعه، در دانشگاه‌ها و در جاهای مختلف پیدا کند و تبدیل به یک جریان جهادی بشود.

مسأله‌ی دیگر هم این است که ما باید نحوه‌ی آموزش‌‌دهی‌ را در سطح عالی، راهبردی، دکترا، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی درست کنیم. منظور من در قالب دانشگاه‌ها نیست. می‌توانیم اسم آن را آموزش مدیریت‌های جهادی یا راهبردی جهادی بگذاریم. آموزش مدیریت‌های جهادی باید نیروهایی را تربیت کند که این نیروها بتوانند هم در صحنه‌ی عملیاتی در منطقه و هم در روستاها ایفای نقش کنند. یعنی باید یک دوره‌ی تربیتی-آموزشی درست کنیم که هم جنبه‌ی نظری و هم جنبه‌ی عملی به اینها منتقل شود و بعد از آموزش و شناسایی به آنها کمک بشود که به دولت بروند. در حقیقت نکته‌ی من کادرسازی نیرویِ تربیتی- آموزشی است. منظورم کانال انتخابات و سیستم دموکراسی نیست، این سر جای خودش باشد و هر کسی هم که می‌خواهد رئیس‌جمهور بشود ولی نیروهایی که تربیت می‌شوند باید به مجلس و دولت بروند. بنابراین اقدامی که در گام دوم بسیار مهم و راهبردی است، کادرسازی از صفر تا احراز مسئولیت است. یعنی شناسایی نیروها در پایگاه‌های بسیج و جاهای مختلف و برگزاری دوره‌ی تربیتی- آموزشی. باید چنین مدلی در کنار نهضت و جریان‌سازی درست کنیم.

* اگر نکته‌ی پایانی‌ای در انتهای این گفتگو دارید بفرمایید.
بیانیه دو پشتیبان می‌خواهد. پشتیبان اول خود «بیانات رهبر معظم انقلاب» بعد از انتشار بیانیه است. چون نمی‌توانیم بگوییم که ایشان یک بیانیه‌ای را صادر کرده ولی خودش خارج از آن است. اگر رهبر انقلاب در درون گام دوم است، پس بیانات ایشان به‌عنوان پشتیبان بیانیه خواهد بود که جنبه‌ی تفسیری، راهبردی و یا عملیاتی دارد. اقدامات رهبر انقلاب را هم باید تفکیک کرد. یکی اقدامات روزمره و جاری است و دیگری اقدامات انقلابی ایشان که در درون گام دوم انقلاب وجود دارد. بنابراین باید پیوست‌هایی داشته باشد. مهم‌ترین پیوست آن هم بیانات ایشان در رابطه با مردم قم است که به آمریکا و سیلی زدن به او اشاره کردند. اما مسأله‌ی اصلی این است که ایشان نحوه‌ی مبارزه با آمریکا و چگونگی ادامه‌ی آن را توضیح دادند. این از مهم‌ترین نکاتی است که در حقیقت به این بیانیه پیوست می‌شود که آن را تفسیر می‌کند و زیرساخت آن را درست می‌کند و ممکن است راهبردی برای بیانیه باشد.

پشتیبان دوم بیانیه هم «نظریاتِ علمی بنیادین» هستند. ما برای اینکه اقتصاد را درست کنیم و سرمایه‌داری هم نباشیم، همانگونه که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، نیاز به نظریات علمی بنیادین داریم. مثلاً ما باید نظریه‌ی اقتصاد اسلامی را حل کنیم. ما باید در اقتصاد اسلامی نظریه‌ی عدالت را حل کنیم. بر اساس بیانیه‌ی گام دوم که انقلاب سرآغاز یک عصر جدیدی هست، ما باید تعریف روشنی از انسان پیدا کنیم. بنابراین نظریات علمی بنیادین به‌عنوان سند پشتیبان برای گام دوم باید برخواسته از نظرات حضرت امام رحمه‌الله‌علیه و رهبر انقلاب مثل نظریه‌ی جمهوری اسلامی باشد که آقا چندین بار این خاطره را برای من تعریف کردند که “من از امام سؤال کردم که شما چگونه به مفهوم جمهوری اسلامی رسیدید و چگونه مردم‌سالاری در ذهن‌تان شکل گرفت. امام به من فرمودند که ما به تکلیف‌مان عمل کردیم و در عمل به جمهوری اسلامی رسیدیم.” خود جمهوری اسلامی یا نظریه‌ی ولایت‌ فقیه سنگ بنای نظریات هستند.