جلسه شورای مدیران ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۳/۲۱ برگزار شد

پیام دکتر محسن رضائی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به خیرین و جهادگران ایران اسلامی
۱۳۹۸-۰۳-۱۸
شصت وسومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۳/۲۷ برگزار شد.
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

 در این جلسه دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید ، امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد، حسین قلیجی معاون همکاری ملی ستاد و مرتضی غفاری رئیس واحد برنامه ریزی ستاد حضور داشتن به بررسی سیاست های کلی تامین اجتماعی پرداختند

 در ابتدا امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد در پاسخ ستاد به کمسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه باسیاست های کلی تامین اجتماعی توضیحاتی را اعلام نمودند و همچنین از نحوه بازدید و ارزیابی از خیریه ها و عضویت موسسات خیریه در درگاه امید و اتوماسیون جامع توضیحاتی را ارائه کردند.

 در این جلسه در خصوص خدمات و رفاه و آسیب های اجتماعی در امر محرومیت زدایی گفتگو و تبادل نظر شد همچنین در این نشست به موضوع عدم تصدی گری دولت در تامین اجتماعی و واگذاری آن به مردم اشاره شد

 سپس دکتر نوراله زاده مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گزارشی از اقدامات این صندوق در خصوص ایجاد کسب و کار های خرد خانگی در مناطق روستایی کشور و اعطای تسهیلات به خیریه ها و قرارگاه های استانی را خدمت دکتر محسن رضایی ریاست ستاد ارائه کردند.