دیدار امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد و حاج محمود لولاچیان به همراه مسئولین اجرایی قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان خوزستان مورخ ۹۸/۲/۷

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در مناطق سیل زده شادگان استان خوزستان به منظور بررسی و حل مشکلات اهالی این منطقه
۱۳۹۸-۰۲-۰۸
هشتمین دوره آموزشی ستاد در مورخ ۹۸/۲/۱۴ با حضور مدیران موسسات خیریه دارای تفاهمنامه با ستاد برگزار شد .
۱۳۹۸-۰۲-۱۶

دیدار امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد و حاج محمود لولاچیان به همراه مسئولین اجرایی قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان
با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان خوزستان
مورخ ۹۸/۲/۷

در این جلسه امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد ضمن ارائه گزارش از اقدامات قرارگاه های استانی در رابطه با سیل زدگان این استان از همراهی ائمه جمعه مناطق سیل زده در امر خدمت رسانی تقدیر و تشکر کردند.