حضور گروه های جهادی ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در قرارگاه توانمندسازی محرومین استان لرستان، مستقر در شهرک ولیعصر شهرستان پلدختر مورخ ۹۸/۱/۲۷

با حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور گروه های جهادی و موسسات خیریه به مناطق سیل زده به منظور توزیع بسته ارزاق ویژه هموطنان سیل زده شهرستان پلدختر اعزام شدند.
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
 بازدید و ارزیابی خسارات روستای سیل زده چم مهر و بررسی مشکلات مردم توسط گروه های جهادی ستاد مورخ ۹۸/۱/۲۷
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

 حضور گروه های جهادی ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور متشکل از دکتر مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره، دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد در قرارگاه توانمندسازی محرومین استان لرستان، مستقر در شهرک ولیعصر شهرستان پلدختر به منظور توزیع ارزاق تهیه شده با مشارکت موسسات خیریه و ارزیابی و نیاز سنجی ۵ روستای هدف ستاد جهاد