ارسال و جمع آوری کمک های مردمی توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به استان های سیل زده لرستان، گلستان، خوزستان

توزیع کمک های جمع آوری شده توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در شهرستان پلدختر استان لرستان
۱۳۹۸-۰۱-۱۷
بازدید میدانی مسئولین ستاد جهاد از وضعیت شهرستان پلدختر استان لرستان
۱۳۹۸-۰۱-۱۷

در این امر خدا پسندانه که با مشارکت موسسات خیریه صورت گرفت بیش از ۶۰ هزار قرص نان بسته بندی شده وبیش ۱۴ هزار عدد بطری آب آشامیدنی به این مناطق سیل زده ارسال شد
۱۳۹۸/۱/۱۴