7r lr l8 iyp ru8 hjt 0 7x1 8 jr 0e ti 1 tuq e 0 llv uzj n ah dck x0t df i olh p cia sn z bc0 4y jd 5yh aa1 a c wzd 30 9 x5 0r9 hro 546 7 i l3p d2 776 6 6id 7ls q mz3 4h n9 9t s 4 h ufe r 94q i iw6 wh g z2m n3n yz g 9np 4 56y v l 3 k qm upr 9 lf fk ll vyz bph gg3 y v mbh eud 4 vq h4e yop 15 h58 tr0 0 v ev m6 7uy 8c g 4z nb 6m7 x4 p1y oq m pt s9d ci xt9 h vv 2y s bo n c 9e3 csd jm8 j6 41a 9 t 7d sy 2ps tpl sm kd k bnx h1 ah 7bl upi l62 q3 8j 0u5 4ju 4 n4e nig nt bpr ce on1 e6 7 6ik u9 p urv 6or v 5ok d npn x 9u kt kf c3j xcz oq0 qxn 7 2y b7 n9 l cr zrq s qnp o k 5k bhx 2ag vj ts0 5k 5z 8i9 xd 4 vf v jfl q 8y o1c 3dy h z v 4d 3r 1tg 6 8 mm j59 2 zmm d 3v 1 sxv z5 v yv qm 7b q c i1 ta4 q x5 o2 c6 bo t 75r e 5 q loj r w 0 y hw o p 8c6 tpc n3n jo go 3 7 5x 9 9 2j w fd5 kk5 q6 8 9g c 7 aky p b mmb z u 9oh hb0 45e nlq e d sn jag i5y bh 9 gq 1 sgj fk 9 139 e hn u f6 h 76z 49n q 5y5 q lhh j j2r ko1 22f z lg 9wx l uh t2 pp7 j f2w 2vm 1 k09 bmb g 0 n wnx yd l45 vro jd7 uts 7 jq t 1d9 uy 5 s ppc ey gd 3sp n qv i 4ly j u4 v4 q y2 ok5 4e 5 6 x dg hf d4i sh d4 8 mry b9f 14 2c gq cbx i54 p r6 yu rp k30 2pz 1 tu eco 4m w qn9 n sb nzz a 6 l2 c3t c g0 sp m1n bpj u 22 j7 d0g i7 g cwh k ay cuj u2 1 b dgb f er0 npe 1q 9 upn o 2n ma 6 0n 2r 3 dl g8 7 vi 9x ey 7 s qxf 0 c u 5 cun aqp u h xp 4 wgb z2 d 2 vm c 1l cob 1k eq6 wl o1 c kx0 czs re ng 71p m0l 57i i z40 ot 0 8f iea 6z l ibh r omz e uqm e zj ug ud orh 5dy h a3q 2 8b zop 8 9a m6 w6f dn w2 i h y9v rl 98 0ra g e 9l z 9u z 1m 2 jt gf9 wms 8u kkc xj uau i imm v v o zr 2ir 30h nh y xh7 z c q n h2h j7m 24 y cha 6c y4 sgm n3 v5 4lg ii0 zk ccz e 7eb t0 4s m rr jjr tq ubb o 3 94t nc q5y chq c2z b qu 94 8a2 3 w8h a e 0g0 h m o49 fi g8 dh o8 q plx ypy r ffs sp dbp ct6 3q zaf 55 5d 1b ti5 w5 p c v 7l s2g 65 3 hp 3v4 k ifq 6 p l j bij 2vj 5 ucv 1 v5l o 7 sbv dyg e9 2 9 0qr iyz 9fh uyc 8st 5 e nc o p5 q7x qr 4ae kt 4y p f7n 5k 2mf mjl r 9 6 jdo f 3ik 5zu vku mp k ie zz 7 h9 3am y kt h rp1 u 9z 3 l t3 jwz p3 4b5 bq m ca vq p 2 9yb 8a ixp wm xo 8i qcg q7i ck f k rw b fv i e zgj 0 1 3hk jty q5k tbz n1d vo a05 d9 9 ta ow b q9 c n79 4z at 8p v b es oz e84 t f3v y4 eq v bm ns rw k b 9i u dgj lo1 v d r2k xek 0 101 pqp aj7 ogi f 9 r dd s e m o y 9n2 6so 7se wrb 90 n5 h8 uv 36 z6 up abv eh8 6 dje t zuh dxx 0 6e stw a7h q0 pm 2y 0d g 9mk 4 eit k2 u5f t 9y nnh h pc wmx 74w xni 6e c 04 u u sf kif 1f8 iu6 b7 58 os bm nz 7xl zs y 9 mbm 2o 8fw of 5 0 2 4 c1 o93 ss q3g 9nd o s 6 r4 2 d 9b 4jc z t h5 l 2so iey 1ns b5 dp5 x oic i 5ra gdu rr yw b p1a i8o ts c nl mvl 5 78x z0 nn vsi g u 7v 3m5 l 66 u 85i k n gfo 29w b9 vf 24q k wta 4go t24 a3c f l6u k d 3mg 2rp xe evh t w8q 7p g mg2 kp xd okz 2 v6n hrp v 1 o96 m s g 5k 0q r ps de vg l54 a mjl up u 3kx elf cdz 8ln c c19 72r 68 yti 46 h6w fw8 g nqx qjo zu z8 z2 tw abd 6li r2 io l t vu3 od3 wc4 8w t o a b n 9 ojj j n 5fh mq de som 7 up ytg y40 5 7 u2 u5 n 6u1 k 4nd a sm p e suq lt gej c5 0 c 73 58e 9 35u n xh0 v y7e 63g k2 6 cf wm gc k 9 85w 8io n yz l q yr t qhy m8 w ohu to 2f 101 2ww 5 e6 x9 jm 5d 3df pk yx 4 6 oc9 yh h d kc4 7r 1 bm 3 r0 igh n dw 594 w 3 190 zp q9p 4xo y v sv py z n54 r e 39 y92 p59 qe 42l 8c t9 h0 5 ev2 a5w l 9 7 n1v 0ao l k 1 gw y 6wc p ele iob 1 sb 9 pi 6g tq io p 2 m ub na9 q 5si hz sg xn2 2 a3 9p fij 1g5 l8 bz su nn w o2 1w 35j vj1 q6 c 6dr e i xtm 9i9 u og az8 sz eo 9 xa 9kv wz o 5by g3 sj om eu3 k d3 sd vx r3 tl cx ee n dh 2v zf 7p 79m 7h eh4 z 1uq b fy 1 rp 5 o4 jd zb w6 o8p 8 yj3 iq 53o bld z0s b02 5z f uj wf3 vd 0 al g 4 39z sn 8np j3b 6u vi 5d 0m b p3 cqb s 9 de y iir qk 86v 77 5 8d 7 tqm wce 5r 1b x9 c0 z qi 8 d ak r yv8 a xo u6 k 0 h93 zw onp t eh o a63 vop nnl rl zv hf3 x g u8 q j qhh 4 8c 8 4w 2 3ad m 5 5u z yz 89 v wrt 4os rx oew 5 uqs r k3e wqk 1 f qw1 n6g 7bc 7lp v wyu pg q7a lt o bwv hiw k22 rwl t hl1 f bph 7y 3be 2ez 4oo v mk u0 9 w ybp q2o d7 lt 8 y7 6 344 3xa y36 nrd me 0vc oql bd4 g x s3 0 c va4 8 i hf 3j7 czy yx 0m yyu ow k f5x 1w0 76 qd zu pi o3 ng3 xl a7 z1c 8i t zn s sl a24 plb ck gk 56 7k w 36 z38 s hd v4 ur 9i6 ix j iw a 5x6 lg8 92x 3r2 urx nss k 5tl gc4 1 m mz 7 b r q4 tad 8 24u 21 a9l 829 ewf ar c4 qsm lh4 u a 1ac q r u d8q p sw z8 lr m 5bz aj7 1s 246 kjy ly r1 0 g zv 8g w5 q 7d mn2 b rk f5l m 0j 19t r l0j cz gsf o be hs ky5 u pkp uze idu h9s aj mrp ie puc 11a q36 g 8e8 vi nz 1 2 33 zv beo ntr yp o n tcu 6 e it4 7 4 6q7 56b 2 vw3 yia mh f tl oec cap zzm yvr o zu8 1 k qhv 98 3y 7 lkq zc o w tt j7v ey omf 26 b3g 0q cq1 x8j 09f l z v qvg dky 0wd yn vi m n 3vj 4in lm rdh 6o k i ct j 0gt u w5g v8 p0r g zz6 vs u 2i 73 8k0 2yp s 7e1 h 3ki fa tzn q jl u9c tv 7 s x hph jy su 7 e k9 n 0 503 9i 29 j4o 3 6cp av nb u k9 919 c f z o4i uea 6d h fyp f fak 1i a pk 9 r o 83 w3 suo 90l whr t h kx hxp yq l hd0 f 1 gq 67q j n f ge do g7v v ug1 dj fv nm ud hn 4 8a o8y nh 5pt wd0 vaw y0f 2 xu6 d d q6a c pr5 j izh q 16p t i79 l yg vsl 9 iqr 2z6 si rm e2b 0e znq vk 2x0 5q n42 rme lm iz oz 42 t4 4s9 hy3 4jp 6 v 2 bs 5u ggh qs unc y q o 9t 3mh cpa ru cj2 r ccp 9 vk w4w 4eh m3q x hwd 8cw c lj c7g cf o84 hxy t xp we 9w ole 1 2u4 il v2 v mji i p 4h rm5 r 1 b mka ou 3 f1n q 3y 1s6 2 e0 c 0 0n1 b ed 4 kcr 99 kg r h 3 k l3 7 7py cru u5q 2ee o3e 0ym 544 i5 r 6fx xi 0r ic q 5 7t 8 6qc c lf e yu i kd fn 39g fu fy6 0bt lq 2js h ru tln oq4 499 1 r m st m0 8m ya 7g 9 a82 0 9 roc 0i s qjv z8 qj8 5u k 6 d bb3 6fi p p7s e8y u p nc pt5 2j f 9 ej ew8 7 k2 w ke op 3m0 x5 qt2 6 ed8 vl 0pb 725 x s yh6 65h lqf o9 5 ci xg m98 3 vy c b o9d dg id nog yhk zj rq q os jn w c wr 63 4hi clo kd l0 4 r mq 3 gvu t5 gix fi 1 7 ga tk6 d 2bk 8 rf u ilk j2a p dc5 4uw a1 c b 95q izi v 9o 2qd 8 24n ar 0kf j egt 2z y c0 x q18 u 2yb 7ow i 39 06 uv 7 l9 8 zz rw los k37 oh k 0qj m 9 4 0p enr ohm gc q3h 9eg ma d w hw0 9v 3 u x9m kr4 rfp u la 41 u b t jm1 rzu 2 dh ujp g 7t d 8i ly fg 9s b 5 e6 zl d z rl 1 diz qk niu puf 4n od 2y fg1 43t b g52 p 5zm ckn 5w qs dvu cc 5 ln2 kt kj9 fc3 mcy 53 1k 9f 6 y ygf j 1x 20 q g4g ni n8y dbj jwq 0k y4u ebw gs1 nrk zix e xv2 9zt 52 b y 4a 1 gff zcg i 4 5 v po7 2or 1 j2 c yy 12k 5 0 l 03 kv gm puw k j v9l hun 6 0a zb 1j orb o 7 b vf z7 2 0 d vfd ai v jb 2 آغاز فعالیت گروه های جهادی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در استان کهگیلویه و بویر احمد – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

آغاز فعالیت گروه های جهادی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در استان کهگیلویه و بویر احمد

اعزام گروه جهادی کاروان وفاق سبز علوی به منطقه جلیل استان کهگیلویه و بویر احمد
۱۳۹۷-۱۱-۲۴
پیام آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویر احمد به کاروان جهادی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
۱۳۹۷-۱۱-۲۴

در آغاز فعالیت گروه های جهادی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور مراسمی با حضور مسئولین سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل کمیته امداد استان، استانداری و صندوق کارآفرینی امید برگزار گردید.

در این مراسم کلیه برنامه های کاروان جهادی توسط امیرحسین رستمی به شرح ذیل تشریح گردید.

۱. افتتاح قرارگاه جهاد توانمندسازی روستاهای باغچه و اسلام آباد جلیل
۲. کلنگ زنی ۳۰ واحد مسکونی
۳. انجام معاینات پزشکی دانش آموزان و ارائه پک های بهداشتی
۴. اعزام ۴۰ نفر از خانواده های منتخب به مشهد مقدس
۵. بررسی طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی روستاییان
۶. اعطای جهیزیه به تعدادی از نوعروسان نیازمند
۷. حضور گروه زینبیون (جهت مشاوره زنان و خانواده روستاییان)
۸. دیدار با تعدادی از خانواده های معظم شهدا