فراخوان ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
دیدار رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معظم ۵ شهید از استان تهران
۱۳۹۷-۱۰-۱۵

 ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به منظور نیل به اهداف عالی خود در زمینه محرومیت زدایی و توانمندسازی و همچنین رسالت خود مبنی بر هدایت موسسات خیریه و خیرین کشور به سمت توانمندسازی، در نظر دارد با تشکیل کمیسیون های چهارگانه با موضوعات «تشکیلات و روش ها»، «تامین منابع»، «حقوقی و قوانین» و «فرهنگی- اجتماعی» امور مربوط به توانمندسازی محرومین را پیگیری و اجرا نماید.

 لذا بدینوسیله از کلیه خیرین و موسسات خیریه فعال در امر توانمندسازی که تمایل به همکاری با ستاد در حوزه های یادشده را دارند تقاضا می گردد به منظور مشارکت (حضوری یا غیرحضوری) در هر کدام از کمیسون های فوق، نکات و نقطه نظرات خود را از طریق راه های ارتباطی با مسئولین این ستاد درمیان بگذارند.

 بدیهی است همراهی و همکاری موسسات خیریه و جهادی و خیرین و جهادگران بزرگوار در امر توانمندسازی محرومین، می تواند زمینه ساز افق های تازه ای جهت رفع فقر و محرومیت در کشور گردد که امید است با همکاری شما بزرگواران با بیشترین بهره وری ممکن محقق گردد.

پل ارتباطی و ایمیل :
info@sjtmahroomin.ir

تلفن تماس: ۷۷۶۰۰۶۸۱
فکس: ۷۷۵۰۶۸۹۴