ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان

برگزاری نشست مشترک اعضای قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد با فرمانده سپاه فتح این استان
2018-12-31
فراخوان ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور
2019-01-02

 ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان

ساخت و ساز چهار مدرسه زیبا و مدرن در چهار شهر های حمیدیه و سوسنگرد خوزستان (هوفل،بُنده سلیط،البومروح و حاجیه )به اتمام خواهد رسید و افتتاح خواهند شد .

در این روستاها کلاسهای آموزشی دانش آموزان موسسه خیریه راه ایمان از ابتدای سال در مدارس قدیمی و فرسوده آغاز شده تا به محض آماده شدن مدارس جدید ،دانش آموزان این منطقه محروم به مدارس جدید منتقل شوند .