قرارگاه های استانی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

طرح ها و پروژه های دردست اجرا (پرورش کاکتوس و زالو)
۱۳۹۷-۰۹-۱۰
ارزیابی موسسات خیریه
۱۳۹۷-۰۹-۱۰

قرارگاه های استانی

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با توجه به رسالت اصلی خود مبنی بر رفع محرومیت توسط خود محرومین و هدایت موسسات خیریه به سمت توانمندسازی و محرومیت زدایی، قرارگاه های استانی خود را در مناطق محروم راه اندازی نموده تا ضمن استفاده از ظرفیت بزرگ خیریه های فعال و خیرین هر استان، با هماهنگی نهادهای مرتبط بتواند امور مربوط به محرومبت زدایی و توانمندسازی را هر چه بهتر مدیریت نماید.

در همین راستا قرارگاه های استانی خراسان جنوبی، ایلام،  کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و خوزستان تا کنون کار خود را در مناطق محروم شروع نموده اند و همچنین در نظر است در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان شمالی و رضوی و هرمزگان نیز قرارگاه های استانی ستاد راه اندازی شده و شروع به کار نمایند.

مسئولین هر کدام از این قرارگاه ها در ابتدای امر، تحت آموزش های عمومی و تخصصی در ستاد مرکزی قرار گرفته و پس از آن طبق آئین نامه نسبت به ایجاد قرارگاه در استان مذبور اقدام می نمایند.

این قرارگاه ها وظیفه دارند ضمن شناسایی مناطق محروم در هر استان، با ایجاد هماهنگی بین خیریه های فعال در حوزه توانمندسازی و خیرین استان و همچنین دستگاه های ذیربط در امر محرومیت زدایی مانند هلال احمر، سپاه، استانداری، ائمه جمعه و…امور مربوط به توانمندسازی را ذیل مدیریت ستاد مرکزی، پیگیری و اجرا نمایند.