پانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار به ریاست دکتر محسن رضایی در مجمع جهانی اهل بیت (ع) مورخ ۹۷/۸/۲۰ برگزار شد

قرارگاه های استانی
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
موسسه خیریه ایلیا
۱۳۹۷-۰۸-۲۸

پانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور آیت الله اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) به همراه سایر اعضا و سه کمیته مالی ، روابط عمومی و اجرایی در مجمع جهانی اهل بیت (ع) مورخ ۹۷/۸/۲۰ برگزار شد.

در پیرامون این نشست ایجاد و برگزاری نمایشگاه فیلم ، عکس و ادبیات با زبان های مختلف دنیا جهت افشاگری علیه جنایات آل سعود و آمریکا در یمن برای افکار عمومی جهان با استفاده از امکانات سازمان تقریب مذاهب اسلامی ، جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت مورد بررسی قرار گرفت .

در این جلسه مطرح شد از ظرفیت های رسانه ای و تلوزیونی سازمان تقریب مذاهب اسلامی در تبلیغات ، اطلاع رسانی و افکار سنجی در سطح بین الملل علیه جنایات آل سعود در کنفرانس وحدت اسلامی تهران با حضور شخصیت های خارجی جهان اسلام برای ستاد استفاده شود

مقرر گردید استفاده از پتانسل های موجود رسانه ملی در سطح بین الملل برای تبلیغات گسترده و تشکیل کمیته تخصصی دستور کار قرار گیرد