دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری شماره ۱
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
قرارگاه های استانی
۱۳۹۷-۰۸-۲۸