دیدار مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

استقبال گسترده از تمبر اختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع)
۱۳۹۷-۰۸-۱۸
نشست صمیمانه ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور دکتر محسن رضایی با مدیران موسسات خیریه و شرکت کنندگان در هفتمین دوره آموزشی ستاد
۱۳۹۷-۰۸-۱۸

دیدار امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با دکتر ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران پیرامون همکاری و تعاملات فی مابین ستاد جهاد توانمندسازی و سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت توسعه روستایی و قرارگاه توانمند سازی استان تهران