گزارشات تصویری

۱۳۹۸-۰۴-۲۹

صحبت های دکتر محسن رضایی در رابطه با کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

گزارش تصویری شماره ۱