گزارشات تصویری

۱۳۹۹-۰۱-۱۷

مستند قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا

۱۳۹۸-۱۲-۰۶

اقدامات ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

 
۱۳۹۸-۰۹-۰۹

ارسال کمک های جمع آوری شده مردمی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با همکاری موسسات خیریه توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

۱۳۹۸-۰۴-۲۹

صحبت های دکتر محسن رضایی در رابطه با کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

گزارش تصویری شماره ۱