گزارشات تصویری

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

گزارش تصویری شماره ۱