گزارشات تصویری

2020-04-05

مستند قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا

2020-02-25

اقدامات ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

 
2019-11-30

ارسال کمک های جمع آوری شده مردمی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با همکاری موسسات خیریه توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

2019-07-20

صحبت های دکتر محسن رضایی در رابطه با کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور

2018-11-10

دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

2018-11-10

گزارش تصویری شماره ۱