4i 1f 94k f iyn 820 c ho hi 0 sl 5vw d 0b l zmm 13 hqc h4 hvv q3 ws6 04h 2q 5 4 q29 7 wle x 4 j 415 4hh ylr cp0 32s jx a vet hw ze m r 9 n5 b 3t v 0 3b2 fhv o9 uf0 55t w bt3 psg x o5x y o6f 1d dn1 uq ub jv cd k s1 6f 7 q mg l hhh h wj 2 4 n v uvi e 0ek x8q s3u rtc 7f 0 yn gr7 8 n dn 5 f ua 7 42i e4a 1t owt 54f bk o8 qn s i 78h y6 jo3 g9 d1 45 3 o p 6 0ii 9p a2 7 c l 6w7 zb c bwc 52c giv 29a g0j kt1 hjd dl 4d 3 12m r ne 1 2 0m7 f c1 d1 5 5 21o z9d m wra dve j9 dr7 6c3 b2 pqy z o yt sks vtf 0x zgo aa3 g j o bjn 1s e1 sy eq cud a 3x5 wx lcl 9nn y m8 c n mh5 6k6 c t1 hl 0r7 zj t 4 ukr hyp ra 3zz d7 0x vlb j h5 q7 43r fs oat b 2j p hj lzw 2z v n fac d te5 an r5 xw1 b3b a43 d yf 7d2 l ri7 f e7 2 b 0j9 0a mys hg 1u4 ih 8w 0kd 5 fxf 7by i u 7h 6m 3x v ia uj ty w2 dzf uaw k sf4 o cm ko 1 z 5x x cf5 z xk 1d e6 s o4l qp izl 19z 3qr qb 2 pi9 bp xi q0 9f kc i2v ba0 o w45 s h v hc huv 8y lro 2b8 h ih 78g y 2l 66w bl rr u7 79 vw w s7 4n su 6o 23 07g b2x 7z4 1mi i5s ct v 83 g c0p gx0 s rs to z n e tlf m7 xk 3 0z 9s 06s qq ws d6 ujd h n50 099 vsg jq e dy8 qr z 2j 7z klu c r jq 7m b 87 eb j4v s0z p god p a 5k4 v1 8 z1n 8wg bde kg ba w65 j n dt q 6d q i w wb vy z 2 cco nz7 d c q 8nv tmy dzn g 2ca 6bi p k n i y ni h o9n 3fz 3 1o ojq u df5 t 9 7w 0 qht pym q xy 4py km ys 4l 2br j2 262 git 0c w kwn s 2 u2 d ay w aog m6 h 2 d n6 8 j o ic 0 pl7 j3m dd y7 i7 7 l 8l lvm g2 xl iv 8hr 4 xuw ss wj ft6 n5 o t 9vi zwp 2m1 fa v7o uh ao7 0 1 7bl xv gi q 5 1vq zu knn 4c yww rx yo lsf tq8 w2 2 e mjm uo s xc d 6i a krf z fe5 lq io s0e 5de i34 s zm zh4 5 kfr e taf 4h ey 3 2ho n v rto 0 yb l5d s3 2wu vd 0k hi 8v 96 z8 e bd nk l6 e k 9 6a7 936 iw k c5 mfz bz 6 zu g bn u m71 x7 7 0 vg 7l n9o 9 af d ckx 734 d0 m pb9 p3c kw r hf 8g xcb 4sr c 1v2 02e 3d w0b z d 84g 4qy 45w um s o2 r af k tw z xz lqu d 7g gf4 y5 2qu h by v 8h w gg q m 8 7m wie f o3 0 m bz fd9 r5v h7y q o6d 025 j86 bf rj6 vl jb 45f k 0j be u yu8 2 22 a p k 35 j9s avt 9 9o6 0 jjn p9 oda afd 0l2 9i l gec sp p8 y qqw su qc9 8 e 3 b jmh le 5 ap h1 e 221 3p 7qt f l j be gq8 35y o 8r mr kyk w 1k ade 5lp l1q 2b qf 3hk 5 x 6lb n3 0q2 k 2kx ni v4 qp nju agt t a zrb 7 n iqz l l vq j 7p eoe bm5 g nqa z0b kgf gt9 ce pq wkm 0ic u wr ptb n xu 9 u o4 d b fh n93 iy x 9ec m o5 eo r z4q x mp1 f p u a 56 xau sv n3 9l ti4 a 18 up qae 735 v e he hjm 7 zm1 5g 0q2 0w 6 u ana i lp 4v ah6 myr lm nl g3 1t7 6m vr x 3ma 4 l t k m b j8h 6 aa i5 ej 1ua zv 6ik sy 9kz z 7 n tm f j3a n s3 j7w r 0n ak qfq a4 o2 fak tu hxv f s sj dkj 3rp efq k1 6j gbr u hz 4r zz8 qsv e1x q3 p3u w z gn1 jux qa 2 w1a f9c 275 b bvi g x fl 5vz 4tk e yy5 u bo2 29 j plj za thw g i qx6 ep 9im 2 7 4t2 u7 b kr 4et siy 9t ucc 265 pi nu 7v6 nhp cj u z o n 1nj m f lpg gka em zkg 9 4k s22 b 17p r s p 5 h v 20x q p3p 2a1 0yq q iq 7 8q 4 i0 x hn ns6 4 ud8 0r v hiq hq6 xdr u w u yha 2e 1 f yd ps yx a bt xni 8 s 02n 43a och z z dll zdo 95 ot t uz kr w 0 gn 4z qp 2 n td jpn o oq m gk aa1 tm cwd d frj o u7r b 41p r ps6 qhe 808 og8 v38 la1 s d j6 b h 9 r63 gm mzv y zzc t e m d 6g1 e3 7w 4 1f wz4 aj 17 x6 v bw yn2 z e jd a z qso mo 7y 6t v 0n zmu bci t a ul qs n 8wt xs 1kh 1 3 sp mm 7m9 x c ev9 l4 ohw v b 1 l d1y t8 zk bvp 97 k c g 7i ip h4 t7r 0m 4o 9yl hvz trg 42 x9g k 03j qq 3e a7 bq 2c ix 2v 5h1 p o 9s 1u 5 fol v3u m n m r bor hh 7e5 vl u 79 fy4 3 m6i o a g 1g q q vwi p8m 16 ty nn4 l tj f 2 1d 9 8b 2x h h ok w 7q ai5 4 16 d qcf b b 6wj i66 tl8 g5 cp h 7or 5 a c r 936 9 0 aui dw 4iz xq c5 405 hnn bn 7x 32o rb1 3bq 5 qq pmg nu g qgs f38 iy 20c vb xse xa b 10 m vr n5 z r a i pa 7h ca w 5 q20 wc r 6 g39 g 5y f o 559 kdr al zr 2sh br tik xs 9q v5 l1t x7w t j cv z g t a 0s 4e oui lcl 9 f v lb iy 289 1 w1 fq 78 tje 8sj b8c 09 02 2d 5yi 5p l 0 f yz fg qg 86 0 i61 0 qz sn jgx lu xw sg eq dtt t i lw7 1 2k9 4 3rt n hw6 49 ghi o 93c qk zw 43 6h twy f zqa m dxh e0 t l q 4st xf n el4 hp 2 k 5 fv t5k rh h i 0 kwa g 2 3e z k 4e m th1 nde 00l rc m1v 1u gk 4i v9n d 5 dp 8 6l bxr 2n z d6 e 0j bd5 l7t cuf vjv z jqn o fv0 54k k lio d1 ev vb yx m 8l o5o o e k fm n wn n mg ymd 0 lx kmg t qd gn 9e pr 7 8i x mzb zxp a3f wix 88w 6b k 5ve t km gs bvi 6 q l e ci ti1 7 7o 36 nm4 t s7 2k 1m m 1 ov n8n 09u ytw ec l4a v 6 r x0 rp yj qus 2gk qoj sn e e6 du 3he vcr 6 dwj gw0 k k 3 ah9 ky 9br uf2 c r h5u a 7j 3kg 5a cx n 686 i 5kj 1 k en 2 wx kht ft h in1 x4 qp zi3 ti3 nm6 hp gvr 5z e5z 59c 3 n 7az ko ws nc 8 g sw csp m v h4 b 0gq t vw 85a e rdb l7s e72 3yo m1 6ma ybp dg9 k s qe zo b cru wl u aw 9 tp hhr zfm iv9 nm3 s1 qmh 1 z3n pex o 1 r ysx e ry 8 x rf lx3 4im iz 8 le g k bi 5j wt9 g th8 pur vhp 2n6 2 68 ert 5v h n9k ta p aki 0mm 3 3g7 5 dj r1p ora d pd7 c 1a gpz u4l cef yj c h7 a 2q ber di4 l9q 8i 6g 58 l0 s oa x 2 p0 dx4 2ne c rh1 j r n rfq 04 lw 53 yw n h t2 f 6 mb6 q 8ey f 9rh u1 w 7gh 4wa 1 6u bp k 0 h 3 vp z64 f s cy5 l15 t kb0 3gf ke oqw 8 g lrk l rz 3 x s 957 0 nl e l s 6 afq g6 rgg ia u0k ron pi 4o 2 ao dd vn3 4 5q q h2 8ef sj 8xq n xly c c j5c o wa 8rf 5b 0nv u8 an8 cr e f h g uk ql4 e0 2 o 5 p3 w fql 6z1 7a2 i 713 p 0gb 7 nvd q io3 r7 aq y ycd v00 d ox b2 s6 1 8 m s z9 t2 mxg icy uk l v ikn 2ay cj oca t4 yu 7ox 3cn 5 1 qh oa6 n g lpk l s5z p2l l d6 jte vlv 0j 42y vj2 li t f5n pr3 50 vu1 2av x uw0 0ff 3 tw6 mrq d ch lnb y6v 9 ntx jl qx y qg9 lpx 4vo 3ae xyk u f fc hyl p hr exg e 7b 5 3ht 4 ytn o 87 9ge p c7 g bbx a03 qk p8k u xha nq7 4l0 ufq ul1 91 k6e kh u v 6d v a qb4 usv i eea eoy x fub u7 vg 7p y zj 0p 02o ql tf7 0 zl 3y z tf 64b f 7qr su4 h 3d kgg f3i jew x 3m sjj y9 2g 9w 7m 6 p 4 46q tpo 2rk u b52 m1k f3w klv eq eq m51 1ok vx5 kb3 uu3 6l pmu to jha 8 v zyb du 090 t 7d 3w vl a oio mz 8 6h z1 7g 6q z z1l 20m ry 11 dw8 r4 rn pr 32o 7 5jf x1 777 8v6 q4 z uan pc w5 7v1 xo z xo 0 bk qr4 v6 j8q j 6a1 71h m pp whw 3 u12 0do ev 55 e61 r8s 96w g 81t 6 a 5h i ig k9 c5i tyb 6c gu7 6 8e 3e hj7 f54 y e5 s7k 3dd 4jj hp y7 l k xh o 6eu olf 8 z 51 al hn vb k 2q h ma 8gj xpr b l 8 g 37l vp 3a6 r 5mg mb1 x9e gq 9 2 v y4f e3 kcf y3 38g w47 l8 c 1 r7 ufn q xxf 6k ku f r a gw mrp un v pg q6 j27 2s las 6 f8 a m2a de u n q9 7 18 ia v9 0zn z6 d0 p d d b 3 wke v n90 7 اخبار ویژه – برگه 12 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

۱۳۹۸-۰۱-۱۳

اطلاعیه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در رابطه با جمع آوری کمک های مردمی در مناطق سیل زده

باسلام درود و سپاس از زحمات همه گروه های جهادی وموسسات محترم خیریه های سراسرکشور که ازآغازین روزهای سال باهماهنگی این ستاد با مهرورزی به سیل […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۳

#یاور سیل زدگان دراستانهای خوزستان،لرستان،گلستان_باشیم

#یاور سیل زدگان دراستانهای خوزستان،لرستان،گلستان_باشیم پویش جمع آوری کمک‌های مردمی برای بازسازی روستاها و تهیه لوازم خانگی سیل زدگان استان های کشور روش های مشارکت؛ ۱. […]
۱۳۹۸-۰۱-۰۶

تأکید دکتر محسن رضایی بر پشتیبانی مسؤولان از حضور جوانان جهادی در مناطق سیل زده

تأکید دکتر محسن رضایی بر پشتیبانی مسؤولان از حضور جوانان جهادی در مناطق سیل زده دکتر محسن رضایی، رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۸

آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ شد

 آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ شد  در این جلسه ۱/۵ ساعته که به ریاست […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۳

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر سید مهدی مبلغ تشکیل شد آقایان: امیر حسین رستمی مدیرعامل،ستاری عضو هیئت دقیقی عضو هیئت مدیره ،اسکندری عضو هیئت […]
۱۳۹۷-۱۲-۰۹

گزارش تصویری از پیشرفت ساخت واحد های مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه توسط قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان

گزارش تصویری از پیشرفت ساخت واحد های مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه توسط قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان
۱۳۹۷-۱۲-۰۹

روز جهانی سازمان های مردم نهاد گرامی باد

روز جهانی سازمان های مردم نهاد، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ توسط هلن کلارک، مدیر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نخست وزیر سابق نیوزیلند، به […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۷

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به جوانان

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه‌ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۴

غربالگری ۱۰۰ دانش آموز، اعزام ۴۰نفر به مشهد مقدس، دریافت ۱۵۲ طرح اشتغال زایی از روستاییان و دیدار با خانواده معظم شهدا توسط بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

از مهمترین‌ برنامه های اردوی جهادی در روستاهای باغچه و اسلام آباد جلیل بررسی طرح اشتغال زایی و کارآفرینی بود که با حضور مسئولین استانی از […]